Ny situationsrapport om ebola från WHO: fortsatt spridning

WHO släppte den 8 oktober en ny situationsrapport med statistik över ebolaepidemin. Smittspridningen i Guinea, Liberia och Sierra Leone är fortsatt utom kontroll.

I Liberia finns tecken på stor underrapportering av smittade. Totalt antal fall är officiellt uppe i drygt 8000, med cirka 3900 döda. Läs situationsrapporten på WHO:s hemsida.