Nigeria och Senegal ebolafria – men viruset fortsätter att skörda liv

Både Nigeria och Senegal har senaste veckan förklarats fria från ebola av WHO, efter 42 dagar utan nya fall. Samtidigt rapporteras fortsatt höga siffror i Guinea, Sierra Leone och Liberia.

Upptrappning av den internationella responsen pågår i de tre värst drabbade länderna, där smittspridningen ännu är utom kontroll. Svårigheter i rapportering har lett till osäker information gällande både spridning och respons, menade WHO i den nya situationsrapport som släpptes den 22 oktober, men vårdkapacitet har ökat markant under den senaste veckan. En dubblering av nuvarande kapacitet kan väntas de kommande veckorna.


Den 23 oktober beslutade Sveriges regering att bidra med ytterligare 250 miljoner kronor mot ebola, varav upp till 100 miljoner kronor ges till den särskilda FN-responsen mot ebola (UNMEER) som leder arbetet i regionen. Stödet kanaliseras genom bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och innebär att fler svenska hälsoarbetare skickas till Liberia. Stödet omfattar också logistik och andra relaterade resurser. Totalt har Sverige bidragit med 489 miljoner kronor i humanitärt stöd till kampen mot ebola. Representationen följer fortsatt utvecklingen i Genève.


På WHO:s hemsida finns mer information om situationen i Nigeria samt samtliga situationsrapporter.


Pressmeddelande om de nya bidragen från den 23 oktober finns på regeringens hemsida.