Margaret Chan om UNMEER och ebolasituationen

  • Ambassadör Jan Knutsson under Ebola möte

    Ambassadör Jan Knutsson under mötet Foto: Sveriges representation

WHO:s generaldirektör Dr Margaret Chan höll den 2 oktober en briefing om ebolautbrottet i Västafrika på WHO:s högkvarter i Genève. Chan informerade om rollen för FN:s nya hälsomission, UNMEER, som är på väg att etableras med säte i Accra, Ghana.

UNMEER ska utgöra regionalt nav för logistik och koordinering av de FN-organ och andra aktörer som arbetar med ebolakrisen. Målet är att inom 60 dagar kunna isolera 70 % av de ebolasmittade och genomföra säkra begravningar för 70 % av dödsfallen, för att kunna stävja den ökande smittspridningen. Samtidigt pågår arbete i närliggande länder för att stärka motståndskraft och beredskap.


Chan tackade för den mobilisering av finansiering och personal som gjorts av medlemsländerna, men bad samtidigt om ökat stöd, framför allt i form av hälso- och sjukvårdspersonal. De kortsiktiga finansiella behoven är ännu inte täckta, då ungefär 50 miljoner dollar fortfarande saknas.


WHO släppte den 1 oktober en ny situationsrapport. Antalet fall är uppe i drygt 7000, men man varnar för ett allt större mörkertal på grund av försämrade rapporteringsmöjligheter. Läs rapporten på WHO:s hemsida där också tidigare situationsrapporter återfinns.