Högnivåmöte om Ebola i Bryssel

  • Mål för ebolaresponsen

    Mål för ebolaresponsen Foto: WHO/S. Saporito

Idag arrangerar Europeiska Unionen ett högnivåmöte om ebola i Bryssel. I fokus för mötet är ”vägen till noll”, förebyggande arbete och återuppbyggnad av de drabbade länderna. Sverige kommer vara representerat genom biståndsminister Isabella Lövin.

Ebolautbrottet i Västafrika har nu pågått i över ett år. Smittspridningen började i november 2013 och i mars 2014 diagnostiserades de första fallen.  Ett år senare är utbrottet långt ifrån över. Förra veckan rapporterades 99 nya fall i de tre drabbade länderna, 35 i Nya Guinea, 63 i Sierra Leone och 1 fall i Liberia. Totalt hade 23 694 personer smittats och 9589 personer avlidit av ebola den 22 februari.  Världshälsoorganisationen WHO leder den globala responsen för ebola och deras budskap är tydligt: det går framåt men mycket arbete återstår. Avgörande för att stoppa utbrottet är att lokalsamhället känner ägarskap, att upptäcka de nya fallen och kontaktspårning. Kontaktspårning är centralt för att få kontroll över smittan, målsättningen är att 100 procent av de nya fallen ska finnas på en kontaktlista från tidigare smittade. I nuläget är det endast i Liberia som målet är uppnått.

Några av utmaningarna för att stoppa smittan är osäkra begravningar, regnperioden i april/maj och det dalande intresset från omgivningen. Utbrottet anses vara över då ingen har insjuknat i sjukdomen på 42 dagar i något land. 

På hemsidan Swedish Foreign Policy News kan du läsa en intervju  med WHO:s generaldirektör Margaret Chan om arbetet med ebola. Intervjun hittar du här.

Läs mer om WHO:s arbete för att stoppa utbrottet här.