Gavi beslutar om Ebolavaccin

  • Gavi

    Ebolavaccin Foto: Gavi

Vaccinalliansen Gavi planerar köpa in miljontals doser av Ebolavaccin för att stötta storskaliga vaccineringsinsatser i drabbade länder. Dagens styrelsebeslut i Genève innebär att Gavi står redo att agera så snart ett säkert och effektivt vaccin rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).

Läs mer på Gavis hemsida.