Extra insatser för hiv-behandling i eboladrabbade länder

I de tre värst eboladrabbade länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone lever cirka 210 000 personer med hiv. UNAIDS arbetar för att mildra konsekvenserna av ebolautbrottet för personer som lever med hiv. Samtidigt fortsätter spridningen av ebolaviruset, särskilt i huvudstäderna, enligt WHO.

Rädslan för ebola har lett till en drastisk minskning av besök till kliniker och andra hälsofaciliteter, där bromsmediciner vanligtvis delas ut. Omkring 50 000 av de som lever med hiv i regionen får sedan tidigare regelbundet bromsmediciner. Medicinerna är nödvändiga för att människor som lever med hiv ska kunna hålla sig vid god hälsa. Utan behandling ökar dessutom risken för vidare smitta och drogresistens.

UNAIDS samarbetar med de nationella aidsråden för att nå människor i länderna. Bromsmedicinerna görs tillgängliga på nya platser och patienter får även mediciner för längre perioder än vanligt. UNAIDS stöttar också samhällen för att upprätthålla den viktiga hiv-service som finns inom civila och religiösa samfund som avbrutits under ebolautbrottet.

WHO:s situationsrapport från den 5 november uppgav totalt 13 042 fall, varav 4818 dödsfall. Spridningstakten har senaste tiden sjunkit något i Liberia, medan den ökat i Sierra Leone. Situationen i de tre huvudstäderna bedöms särskilt oroande.

Läs UNAIDS uppdatering om hiv-arbetet i de eboladrabbade länderna.
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2014_HIV-Ebola-update_en.pdf

Läs WHO:s situationsrapport om ebolautbrottet från den 5 november på WHO:s hemsida, där samtliga situationsrapporter återfinns. http://who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/