Ebolaspridningen bromsas något i Liberia

Antalet nya fall av ebola i Liberia har avtagit de senaste dagarna, enligt WHO. Samtidigt ökar antalet fall till totalt 13 703 enligt WHO:s senaste rapport. Ökningen beror på efterrapportering av tidigare fall. Sverige ökade den 29 oktober sitt stöd till ebolaresponsen med ytterligare 47,5 miljoner kronor.

WHO rapporterade på onsdagen att ebolaepidemins spridning i Liberia har bromsats upp något de senaste dagarna. Liberia är det hårdast drabbade landet med över hälften av fallen. Framgången i minskad smittspridning tros vara kopplad till intensivt arbete med samhällsinformation och säkra begravningar. WHO varnar dock för överdriven optimism och menar att responsarbetet måste fortsätta enligt plan. Målsättningen är kontroll och isolering av 70 procent av fallen och säkra begravningar för 70 procent av dödsfallen senast den 1 december.

Sverige är en av de största bidragsgivarna till Liberia i landets kamp mot epidemin och stöttar också det regionala arbetet i sin helhet. Den 29 oktober meddelade Sida att ytterligare 47,5 miljoner kronor avsätts till ebolaresponsen. Stödet fördelas på fem aktörer: svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Plan, Action Contre la Faim och International Rescue Committee. Aktörerna arbetar med humanitär respons i hela den drabbade regionen. De nya utfästelserna innebär att Sveriges stöd till kampen mot ebola uppgår till totalt 536,5 miljoner kronor.

Sveriges ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, har sekonderats till FN:s respons till ebolaepidemin och kommer främst att arbeta med resursmobilisering. Sekonderingen varar i tre månader och Nordström kommer under perioden att vara baserad vid WHO:s högkvarter i Genève.

WHO:s situationsrapport från den 29 oktober kan läsas i sin helhet på WHO:s hemsida, där samtliga situationsrapporter återfinns.