Ebola en av huvudpunkterna under Världshälsoförsamlingen 18-26 maj

  • .

    Sierra Leone Foto: WHO/ Winnie Romeril

I lördags den 9 maj deklarerades Liberia ebolafritt, mer än ett år efter det första konstaterade fallet. Detta är en viktig milstolpe i arbetet för att stoppa ebolautbrottet i Västafrika – men faran är långt ifrån över.  I både Guinea och Sierra Leone rapporterades nya fall förra veckan. Utbrottet är inte över förrän samtliga länder inte har haft något nytt fall på 42 dagar. Det pågående ebolautbrottet är en av huvudpunkterna under Världshälsoförsamlingen som inleds i Genève på måndag 18 maj.

WHO med samarbetsparters arbete handlar nu bland annat om att spåra smittan, behandla sjuka och även påbörja arbetet med återuppbyggnaden av sjukvården i de tre värst drabbade länderna. För att lyckas med arbetet är det centralt med ett bra samarbete och engagemang i de lokala samhällena och arbeta med respekt för traditioner och kultur.

Under Världshälsoförsamlingen (WHA) 18-26 maj, WHO:s högsta styrande organ, ska resolutionen om ebola som antogs under styrelsens specialsession i januari följas upp. Resolutionen ber bland annat WHO att utveckla en krishanteringsfond och en personalstyrka som ska möjliggöra snabbare respons i inledningen av ett smittoutbrott för att förhoppningsvis stoppa det. WHO har även etablerat en panel som ska utvärdera organisationens arbete med ebola. Panelen har presenterat en första rapport med preliminära iakttagelser. Rapporten slår fast att WHO måste stärkas och bygga sin kapacitet för att fortsätta vara den ledande hälsoorganisationen och kunna svara på framtida hälsokriser.  Man menar även att ”Hälsa är i första hand det suveräna ansvaret för länder, men medlen för att uppfylla detta ansvar är allt mer globala. Internationella kollektiva åtgärder krävs därför”. Det är centralt att länders hälsosystem byggs upp för att kunna förebygga och effektivt svara på en eventuell hälsokris, och internationellt samarbete krävs för detta. Omvärldens reaktioner när ett land deklarerar ett utbrott med hot folkhälsan får också kritik i rapporten, och menar att handels– och reserestriktioner försvårar arbetet och kan försämra anmälningsviljan. Medlemsländerna ska under Världshälsoförsamlingen fatta beslut om WHO:s förslag om krishanteringsfonden, personalstyrkan och diskutera panelens iakttagelser.