Chan: Ebolaresponsen måste fortsätta trappas upp

WHO:s generaldirektör Margaret Chan höll den 12 november en briefing om responsarbetet mot ebolautbrottet i Västafrika. Chan varnade för överdriven optimism baserad på de minskande siffrorna över antalet smittade och menade att responsen måste fortsätta trappas upp. Statistiken är fortfarande mycket opålitlig.

Enligt WHO visar den officiella statistiken 14 000 smittade och 5000 döda. Med en skattad dödlighet på 60-70 % trodde WHO att antalet döda i verkligheten kunde vara upp till 10 000. Den något minskade smittspridningen i vissa delar av Liberia var en verklig minskning, enligt WHO. Samtidigt ökadesmittspridningen i flera delar av Sierra Leone.

Det ansågs nödvändigt att fortsätta öka den kortsiktiga responsen eftersom man fortfarande inte hade kontroll över utbrottet. Fler behandlingscenter, mer samhällsinformation, bättre evakuering för internationell personal och ökad flexibilitet i responsarbetet behövdes. Tidig behandling av smittade var centralt för att minska både dödligheten och smittspridningen. Responsarbetet hade gjort skillnad, och statistiken visade att man redan passerat målet om 70 % säkra begravningar som satts till 1 december.

Sveriges stöd till ebolaresponsen uppgår till 538,3 miljoner kronor och är fördelat på aktiva FN-organ, däribland WHO och FN:s särskilda mission UNMEER, andra aktiva organisationer och direkt responsarbete genom Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB).

Läs WHO:s senaste situationsrapport på WHO:s hemsida: http://who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/