Reseinformation Luxemburg

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Luxemburg är stabilt.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se 

Information om Luxemburgs beredskap finner ni här.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Luxemburg är ett av Europas minsta länder, som består mest av kullar och låga berg.

Klimatet är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall kan orsaka stora besvär i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Luxemburg är medlem av Schengensamarbetet. För närmare information om viseringar och uppehållstillstånd, kontakta Luxemburgs ambassad i Köpenhamn.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Luxemburg är jämförbar med den svenska. Det finns mycket god tillgång på sjukhus, läkare och tandläkare av hög standard. Jourhavande apotek och läkare anges i dagspressen.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet hos Försäkringskassan.

Lokala lagar och sedvänjor

Firande av storhertigens födelsedag är en populär helgdag!

I Luxemburg firar man storhertigens födelsedag den 23 juni, med marknader, konserter, fyrverkeri och andra evenemang. Luxemburg är under denna dag delvis avstängt och oframkomligt under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker Luxemburg. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta på närmsta polis station.

Trafiksäkerhet

Trafiken är regelmässigt tät och trafikkulturen i Luxemburg skiljer sig från den svenska. Den kännetecknas av ett ganska bestämt körsätt och med en obönhörlig tillämpning av högerregeln. Smärre sammanstötningar med plåtskador är ganska vanligt förekommande.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Försäkringsskydd

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

Övriga upplysningar

Nödnummer
Det allmänna nödnumret är 112
Polisen 113

Betala med kort/kontanter
Det är inte alltid möjligt att betala med kort (Visa/MasterCard) i restauranger och taxis i Luxembourg.

För synnerligen brådskande konsulära ärenden kvällstid eller under helger ring följande nummer till jourhavande tjänsteman: +46 8 405 50 05

Konsulat