Reseinformation

Aktuella händelser

I dagsläget är det politiska läget tämligen stabilt. Den politiska debatten är intensiv vilket kan ge upphov till demonstrationer.

Svenska medborgare som befinner sig i Bulgarien uppmanas att hålla sig informerade om läget samt följa den lokala ordningsmaktens rekommendationer.