Luxemburg

  • Ambassador Annika Hahn-Englund

    Ambassdör Annika Hahn Englund Foto: MFA

Sveriges ambassadör för Luxemburg, Annika Hahn Englund, är baserad i Stockholm och besöker landet regelbundet.

Stockholmsbaserade ambassadörer stöds av ett kansli (Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, UD KSS) på Utrikesdepartementet.

Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, UD KSS
Utrikesdepartementet
SE-103 39 Stockholm

För att bistå svenska medborgare som bor i och runt Luxemburg finns ett honorärt generalkonsulat i Luxemburg.

Konsulatet svarar på generella konsulära förfrågningar om pass, id-kort, hindersprövning, medborgarskap med mer och kan utfärda provisoriska pass för svenska medborgare. Det går att hämta ut ett beställt pass/nationellt id-kort på konsulatet, men ansökan måste göras på annan passmyndighet i Sverige eller i utlandet. Även andra konsulära ärenden såsom levnadsintyg och samordningsnummer hanteras av konsulatet.

Consulate General of Sweden
11, Avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxemburg
Luxemburg 

Tel: +352 26 6461
Fax: +352 29 6909

Vid akut nödsituation ring: + 352 621 309 307

E-post:
sweconlux@gadvisors.lu

Öppettider:
Tisdag 12.30-18.00
Torsdag 08.30-12.30

För synnerligen brådskande konsulära ärenden kvällstid eller under helger ring följande nummer till jourhavande tjänsteman: +46 8 405 10 00

Passkunder rekommenderas förnya sina pass vid besök i Sverige alternativt kontakta närmaste svenska ambassad, till exempel:
Sveriges ambassad i Haag
Sveriges ambassad i Paris