Servicenivån vid konsulatet i Dublin

I Dublin finns ett honorärt generalkonsulat. Honorärkonsul är Paul Keane, Henriette Elfwendahl är hans assistent.

Kontaktuppgifter

Öppettider

Besökstid:

Vardagar 11.00-13.00

Telefontid:

vardagar 09.00-11.00

Konsulatet kan hjälpa dig med:

 • Provisoriska pass
 • Blanketter för förnyelse av körkort
 • Utlämning av ordinarie pass, nationellt ID-kort och körkort utfärdat av myndighet i Sverige, ambassaden i London eller annan svensk ambassad
 • Konsulära ärenden
  Läs mer på sidan ''Hjälp till självhjälp''
 • Kontaktperson för frihetsberövade
 • Levnadsintyg för svenska medborgare
 • Dödsattest för svenska medborgare som avlidit i Irland

Konsulatet i Dublin har inget bemyndigande att utföra:

 • Schengenviseringar
  Sökande hänvisas till Danmarks ambassad i Dublin
 • Uppehållstillstånd och arbetsvisum
  Sökande hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad
 • Ansökan om medborgarskap
 • Ansökan om ordinarie pass och nationellt ID-kort
  Sökande rekommenderas ansöka om pass vid nästa Sverigebesök. De som inte regelbundet besöker Sverige hänvisas till Sveriges ambassad i London eller annan svensk ambassad.

Polisen.se


Vigsel på ambassad

Vänligen kontakta konsulatet via epost för att göra upp om en tid för ditt besök.

Om du behöver ansöka om provisoriskt pass måste du redogöra för orsaken till din begäran tillsammans med dina personuppgifter. Misstänker du att ditt ordinarie pass blivit stulet måste du omgående anmäla detta till närmaste polisstation. Glöm inte att ta med en kopia på polisanmälan vid ditt besök på konsulatet!
Provisoriska pass