Irland

  • elisabet_borsiin_bonnier

    Elisabet Borsiin Bonnier Foto: Pawel Flato

Sveriges ambassadör för Irland, Elisabet Borsiin Bonnier, är baserad i Stockholm och besöker landet regelbundet.

Stockholmsbaserade ambassadörer stöds av ett kansli (Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, UD KSS) på Utrikesdepartementet.

Besökare hänvisas till Sveriges honorära generalkonsulat i Dublin. Vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, kontakta närmsta ambassad: 
Sveriges ambassad i London
Lista över alla svenska ambassader
Sveriges honorära generalkonsulatet i Dublin

Navigation

Top