Irland

 • Ambassador Anna Brandt

  Ambassadör Anna Brandt Foto: Kristian Pohl

Sveriges ambassadör för Irland, Anna Brandt, är baserad i Stockholm och besöker landet regelbundet.

Stockholmsbaserade ambassadörer stöds av ett kansli (Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, UD KSS) på Utrikesdepartementet.

Hjälp till svenska medborgare

Svenskar i behov av konsulär hjälp kan vända sig till det svenska konsulatet i Dublin. Här finns kontaktuppgifter:

Sveriges generalkonsulat i Dublin

Besökstid: måndag-fredag 11.00-13.00
Telefontid: måndag-fredag 09.00-11.00

Konsulatet kan bistå med följande:

 • Ansökan om samordningsnummer.
 • Provisoriska pass (för ansökan om ordinarie pass hänvisas till polismyndighet i Sverige, svenska ambassaden i London eller annan svensk ambassad. 
 • Blanketter för förnyelse av körkort
 • Utlämning av pass, nationellt ID-kort och körkort utfärdat av annan myndighet
 • Konsulära ärenden
 • Kontaktperson för frihetsberövade
 • Levnadsintyg för svenska medborgare
 • Dödsattest för svenska medborgare som avlidit i Irland

Schengenviseringar

Kontakta Danmarks ambassad i Dublin. Här finns kontaktuppgifter.

Arbets- och uppehållstillstånd

Sökande av arbets- och uppehållstillstånd hänvisas till svenska ambassaden i London.

Vigsel

Ta kontakt med Sveriges generalkonsulat i Dublin via epost.