Irland

  • ulrika_sundberg

    Ulrika Sundberg Foto: Pawel Flato

Sveriges ambassadör för Irland, Ulrika Sundberg, är baserad i Stockholm och besöker landet regelbundet.

Stockholmsbaserade ambassadörer stöds av ett kansli (Kansliet för Stockholmsbaserade sändebud, UD KSS) på Utrikesdepartementet.

Besökare hänvisas till Sveriges honorära generalkonsulat i Dublin. Vid ansökan om pass eller nationellt ID-kort, kontakta närmsta ambassad: 
Sveriges ambassad i London
Sveriges honorära generalkonsulat i Dublin