Om Malta

Basfakta

Officiellt namn: Republiken Malta / Repubblika ta’Malta
Huvudstad: Valletta
Språk: maltesiska, engelska
Yta: 316 km²
Folkmängd: 412 000 (2014)
Födelsetal: 10,0
Religion:
katolicism, minoriteter av muslimer och protestanter
Statsskick
: republik
Statschef: president Marie Louise Coleiro Preca
Regeringschef: premiärminister Joseph Muscat
Parlament: Kamra-tad Deputati (Representanthuset)
Antal kamrar: 1
Antal platser: 69
Partier i parlamentet: Arbetarpartiet (Partit Laburista): 39 platser, Nationalistpartiet (Partit Nazzjonalista): 30 platser
Nationalistpartiet beskrivs som konservativt, marknadsliberalt och västvänligt, tillhörande den kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (EP). Arbetarpartiet kan numera betraktas som ett traditionellt socialdemokratiskt parti, också tillhörande den socialdemokratiska gruppen i EP.
Senaste allmänna val: 2013
Nästa allmänna val: senast 2018
BNP: 6880 miljoner euro (2012)
Viktigaste handelspartners: EU är samlat Maltas viktigaste handelspartner.
Export: Tyskland, Frankrike, Italien
Import: Italien, Frankrike, Storbritannien
Viktigaste exportprodukter: maskiner, transportutrustning, kläder, skor, halvfabrikat, kemikalier, smörjmedel, drycker, tobak
Tillväxt: 2,3 % (2014, uppskattad)
Inflation: 1,2 % (2014, uppskattad)
Budgetunderskott: - 2,5 % av BNP (2014, uppskattat)
Statsskuld: 72,5 % av BNP (2014, uppskattat)
Bytesbalans: -0,3 % av BNP (2014, uppskattat)
Energikällor: Maltas energibehov täcks av olja och kol som importeras.

Sedan i april 2005 är den Stockholmsbaserade ambassadören för den Heliga Stolen även ansvarig för Malta. Nuvarande ambassadör är Lars-Hjalmar Wide. Från 1999 fram till 2005 hade Malta en ambassad i Stockholm, men den stängdes av besparingsskäl. Maltas ambassadör i Nederländerna är sidoackrediterad i Stockholm. Löpande ärenden hanteras av Maltas chargé d'affaires i Köpenhamn.

Den svenska importen från Malta uppgick år 2013 till 431 miljoner kronor. Av den svenska exporten till Malta, som uppgick till 1 112 miljoner kronor år 2013, utgör råvaror och industriprodukter den största delen.

Malta i dag

Malta är en parlamentarisk demokrati där regeringen har den verkställande makten och parlamentet, Representanthuset, stiftar lagar. Sedan 1974 är Malta en republik. Statschefen, presidenten, har dock endast representativa uppgifter. President är sedan april 2014 och fem år framåt Marie Louise Coleiro Preca. Premiärminister är Joseph Muscat, som tillträdde i mars 2013 och förväntas inneha posten fram till nästa parlamentsval 2018.

Det politiska livet domineras av de två stora partierna socialdemokratiska Arbetarpartiet och det borgerliga Nationalistpartiet. Ända sedan självständigheten har de varit jämnstarka vid nästan varenda val. Så när som på ett kort avbrott i mitten av 1990-talet hade Nationalistpartiet makten från 1987 till år 2013, då Arbetarpartiet vann en övertygande seger i parlamentsvalet. Den 1 maj 2004 blev Malta medlem av EU och den 1 januari 2008 infördes euron som valuta.

Kort historisk bakgrund

Maltas centrala läge i Medelhavet har gjort öriket till en mötesplats för olika folk och kulturer. De första människorna kom troligen från Sicilien cirka 5 000 f. Kr. Mellan 3 500-2 500 f. Kr. härskade tempelfolket, som byggde några av de berömda megalitiska stentempel, vilka är tusen år äldre än pyramiderna och nu tillhör ögruppens stora sevärdheter. År 1530 slog sig den romersk-katolska Johanniterorden ned på ön. Ordensriddarna fick Malta i gåva av den spanske kejsaren Karl V som tack för sina insatser under korstågen. Flera gånger försökte turkarna att inta Malta. Under ledning av Jean de La Vallette uthärdade Malta 1565 en vida omtalad turkisk belägring i fyra månader. Därefter grundade riddarna huvudstaden Valletta, uppkallad efter ordens ledare.

Under andra världskriget var Malta, genom sitt strategiska läge, en synnerligen viktig förbindelsebas för Storbritannien och de allierade. Öarna utsattes därför för intensiva italienska och tyska luftangrepp. När Malta den 21 september 1964 utropade sig till en självständig stat hade Malta varit behärskat av både fenicier, romare, araber, normander, spanjorer, fransmän och engelsmän. Malta övergick till att bli republik den 13 december 1974 och därmed upphörde den brittiska monarken att vara landets statsöverhuvud.