Om Luxemburg

Landpromemoria Luxemburg, uppdaterad 2016-05-19.

Basfakta

 
Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg)
Huvudstad: Luxemburg
Språk: Franska, tyska och luxemburgiska (lëtzebuergesch)
Yta: 2 586 km2
Folkmängd:  562 958 (januari 2015)
Religion: Cirka 70 % katoliker
Statsskick: Konstitutionell monarki
Statschef: Storhertig Henri, sedan år 2000
Regeringschef: Xavier Bettel (DP) sedan 2013
Regeringspartier: Koalitionsregering DP, LSAP och De Gröna
Parlament: Chambre des députés, 60 ledamöter
Partier i parlamentet:  
CSV

Chrëstlech Sozial Vollekspartei
(kristdemokratiskt parti), 23 platser

 DP Demokratësch Partei (liberalt parti), 13 platser
 LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei (sociademokratiskt parti), 13 platser
 Déi Gréng "De gröna" (miljöparti), 6 platser
 ADR Alternativ Demokratësch Reformpartei
(konservativt parti), 3 platser
Déi Lénk Vänstern (vänsersocialistiskt parti), 2 platser
Senaste allmänna val: 20 oktober 2013
Nästa allmänna val: 2018
Valuta: Euro
BNP: 87 583 Euro per capita (2014)
Viktigaste handelspartners: Tyskland, Frankrike, Belgien. Sverige har under de senaste åren varit Luxemburgs 13:e största exportmarknad samt 16:e största importmarknad.
Viktigaste exportprodukterna: Den mest betydelsefulla exporten för Luxemburg utgörs av finansiella tjänster. Industriella exportprodukter är bl.a. stål, kemikalier, gummiprodukter och färdiga glas.
Export/import:

Export: 79,9 miljarder € (2013), motsvarande 80-90 % av tillverkningen.
Import: 65 miljarder € (2013)

Tillväxt: 4,7 %  (2015)
Inflation: 0,1 % (2015)
Statsskuld: 21,3 % av BNP (2015), prognos för 2016 är 22,7 %
Bistånd: 1,07 % av BNI (2014)
Arbetslöshet: 6,2 % (2015)
 Energikällor: Luxemburg är nästan helt importberoende på engergiområdet, den i särklass största energikällan är olja som utgör cirka 65 procent. Energikällor är naturgas och elektricitet.