Om Luxemburg

Landpromemoria Luxemburg, uppdaterad 2017-07-10.

Basfakta

 
Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg)
Huvudstad: Luxemburg
Språk: Franska, tyska och luxemburgiska (lëtzebuergesch)
Yta: 2 586 km2
Folkmängd:  590 700 (2017)
Religion: Cirka 70 % katoliker
Statsskick: Konstitutionell monarki
Statschef: Storhertig Henri, sedan 2000
Regeringschef: Xavier Bettel (DP) sedan 2013
Regeringspartier: Koalitionsregering DP, LSAP och De Gröna
Parlament: Chambre des députés, 60 ledamöter
Partier i parlamentet:  
CSV

Chrëstlech Sozial Vollekspartei
(kristdemokratiskt parti), 23 platser

 DP Demokratësch Partei (liberalt parti), 13 platser
 LSAP Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei (sociademokratiskt parti), 13 platser
 Déi Gréng "De gröna" (miljöparti), 6 platser
 ADR Alternativ Demokratësch Reformpartei
(konservativt parti), 3 platser
Déi Lénk Vänstern (vänsersocialistiskt parti), 2 platser
Senaste allmänna val: 20 oktober 2013
Nästa allmänna val: 2018
Valuta: Euro
BNP: 51 miljarder Euro (2015)
Viktigaste handelspartners: Tyskland, Frankrike, Belgien. Sverige har under de senaste åren varit Luxemburgs 13:e största exportmarknad samt 16:e största importmarknad.
Viktigaste exportprodukterna: Den mest betydelsefulla exporten för Luxemburg utgörs av finansiella tjänster. Industriella exportprodukter är bl.a. stål, kemikalier, gummiprodukter och färdiga glas.
Export/import:

Export: 121 miljarder € (2015), motsvarande 80-90 % av tillverkningen.
Import: 104 miljarder € (2015)

Tillväxt: 3,8 %  (2016), prognos 4% (2017), 4% (2018)
Inflation: 0,0 % (2016), 2% (2017), 2,1% (2018)
Statsskuld:

21,0 % av BNP (2016), prognos 23,1% (2017), 23,5% (2018)

Bistånd: 1,07 % av BNI (2014)
Arbetslöshet: 6,3 % (2016), prognos 6,2% (2017), 6,2% (2018)
Energikällor: Luxemburg är nästan helt importberoende på engergiområdet, den i särklass största energikällan är olja som utgör cirka 65 procent.