Om Irland

Landpromemoria Irland 2018-01-19

Officiellt namn:  Irland/Eire
Huvudstad:                         Dublin (1,2 miljoner)
Språk:                                  Engelska och Iriska (Gaeilge)
Yta:                                       70,285 km²
Folkmängd: 4,7 miljoner invånare
Nationaldag: 17 mars (St Patrick's Day)
Religion: 87 % katoliker, bland övriga tillhör största gruppen Church of Ireland.
Rättssystem: Common Law, nedtecknad konstitution
Statsskick: Republik
Statschef: President Michael D Higgins
Regeringschef: Leo Varadkar (FineGael)
Regeringspartier: Fine Gael regerar tillsammans med tre oberoende ledamöter.

Parlament:

Oireachtas, är uppdelat i två kamrar; Dáil Éireann (underhuset) 158 platser samt Seanad Éireann (överhuset) 60 platser.

Partier i underhuset: Fine Gael (50 ledamöter), Finna Fáil (44 ledamöter), Sinn Fein (23 ledamöter), Labour Party (7 ledamöter), Anti-Austerity Party/People Before Profit (6 ledamöter), Social Democrats (3 ledamöter), Green Party (2 ledamöter) samt 23 oberoende ledamöter.
Senaste och nästa parlamentsval:     februari 2016 och 2021 
Senaste och nästa presidentval: 2011 och 2018
Valuta: Euro
BNP: 276 miljarder euro (2016)
BNP per capita:               58 638 euro (2016)
BNP tillväxt:  5,1 % (2016)
Svensk export till Irland: 6,9 miljarder SEK (2016)
Irlands export till Sverige: 17 miljarder SEK (2016)
Viktigaste exportmarknader:
EU (2/3) varav enbart Storbritannien 17 %, USA (1/4)
Viktigaste exportprodukter:

maskiner, mjukvaruutveckling och IT-produkter, kemiska substanser för läkemedelsindustrin samt jordbruksprodukter (kött) och finansiella tjänster.

Bistånd: 0,36 % av BNI (2015). Målet är att nå 0,7 % av BNI så fort landets ekonomi tillåter.
Inflation:

0 % (2016)

Budgetunderskott: 0,7 % av BNP (2016)
Statsskuld: 72,8 % av BNP (2016)
Arbetslöshet: 6 % (2017)
Energikällor: stort beroende av import av fossila bränslen. Andelen förnyelsebar energi uppgår till cirka 5 %. Målsättningen är att 16 % ska komma från förnyelsebara källor år 2020.

Uppdaterad: 2018-01-19.