Om Irland

Landpromemoria Irland 2016-05-25

Officiellt namn:  Irland/Eire
Huvudstad:                         Dublin (1,2 miljoner)
Språk:                                  Engelska och Iriska (Gaeilge)
Yta:                                       70,282 km²
Folkmängd: 4,63 miljoner invånare
Nationaldag: 17 mars (St Patrick's Day)
Religion: Religionsfrihet; Majoriteten är romersk-katolska kristna (87%). Bland övriga är anglikanska kristna den största gruppen.
Rättssystem: Common Law, nedtecknad konstitution
Statsskick: Republik
Statschef: President Michael D Higgins
Regeringschef: Enda Kenny (Fine Gael)
Regeringspartier: Fine Gael regerar i koalition med tre oberoende ledamöter.

Parlament:

Oireachtas, är uppdelat i två kamrar; Dáil Éireann (underhuset) 158 platser samt Seanad Éireann (överhuset) 60 platser.


Partier i parlamentet:

• Fine Gael, 50 ledamöter
• Labour Party, 7 ledamöter
• Fianna Fáil, 44 ledamöter
• Sinn Féin, 23 ledamöter
• Övriga 34 ledamöter (varav 23 oberoende)

Allmänna val:     Hålls vart femte år, senaste valet 26 februari 2016. Nästa val hålls 2021.
Presidentval: Hålls var sjunde år, senast 2011. Nästa sker 2018.
Valuta: Euro
BNP: 185 miljarder euro (2014), prognos 190 miljarder (2015).
BNP per capita:               49 360 euro (2014)
Viktigaste handelspartners:
Cirka två tredjedelar av Irlands export går till EU-länder, med Storbritannien som klart dominerande handelspartner. Runt en fjärdedel av exporten går till USA. År 2015 uppgick den svenska exporten till Irland till ett värde av cirka 6,133 miljarder SEK, motsvarande 0,5 procent av Sveriges totala export. Irlands export till Sverige under samma period uppgick till ett värde av 16,594 miljarder SEK, cirka 1,4 procent av Sveriges totala import.
Viktigaste exportprodukter:
Maskiner, mjukvaruutveckling och IT-produkter, kemiska substanser för läkemedelsindustrin samt jordbruksprodukter (kött) och finansiella tjänster.
Tillväxt:  Cirka +5,2 procent (2014), +6,2 procent (2015) och prognos +5 procent av BNP (2016).
Inflation: 0,3 procent (2014), 0,3 procent (2015) och prognos 1,4 procent (2016).
Budgetunderskott: -3,9 procent (2014), prognos -2,2 procent (2015) prognos -1,5 procent (2016).
Statsskuld: 109,7 procent av BNP (2014), 99,4 procent (2015) prognos 93 procent (2016).
Bytesbalans: Överskott +5,9 procent (2014),  +5,7 procent (2015), prognos +4,7 procent (2016).
Bistånd: 0,39 procent av BNI (2014), prognos 0,45 procent (2015), målet är att nå 0,7 procent av BNP så fort landets ekonomi tillåter.
Arbetslöshet: 11,1 procent (2014), 9,5 procent (2015), prognos 8 procent (2016).
Energikällor: Stort beroende av import av fossila bränslen. Andelen förnyelsebar energi uppgår till cirka 5 procent. Målsättningen är att 16 procent ska komma från förnyelsebara källor år 2020.

Uppdaterad: 2016-01-25.