Om Bulgarien

Relationerna mellan Bulgarien och Sverige är mycket goda. Kärnan i relationerna utgörs, utöver de EU-relaterade aspekterna, av bland annat handels- och kulturfrågor.

Officiellt namn: Republiken Bulgarien
Huvudstad: Sofia
Yta: 110 994 kvadratkilometer (ca ¼ av Sveriges yta)
Officiellt språk: bulgariska (minoritetsspråk turkiska 600 000 och romani 300 000 officiella siffror - troligen högre)
Nationaldag
: 3 mars
Folkmängd: 7,2 miljoner, varav cirka 1,2 miljoner i huvudstadsområdet
Befolkningstillväxt: -0,54% (2014)
Medellivslängd: 74 år (2014) - män 71 år, kvinnor 78 år
Folkgrupper: bulgarer 84 %, bulgarien-turkar 9 %, romer 5 %, övriga 2 % (officiella siffror - andelen romer troligen högre)
Huvudsakliga religioner: 85 % kristet ortodoxa, 13 % muslimer, 1 % judar, 1 % övriga
Statsskick: parlamentarisk republik
Statschef: President Rosen Plevneliev (2012-)
Regeringschef: premiärminister Boyko Borissov (2009-2013 samt 2014-) center-högerpartiet GERB (EPP)
Parlament: enkammarparlament Nationalförsamlingen (Narodno Sobranie), 240 ledamöter
Partier i parlamentet: (mandat inom parentes): Medborgare för Europeisk Utveckling av Bulgarien GERB (EPP) (84), Koalition för Bulgarien (domineras av Bulgariens Socialistiska Parti – BSP) (39), Rörelsen för Rätt och Frihet MRF/DPS (som stöds främst av den bulgarien-turkiska befolkningen) (38), Reformblocket (23), Patriotiska Fronten (19), Bulgarien utan censur (15), Nationell Union Attack/Ataka (11) samt ABV (11).
Senaste allmänna val: Europaparlamentsval 2014 samt nyval till parlamentet 2014. Lokalval 2015
Nästa allmänna val: Presidentval 2016. Parlamentsval hösten 2018.
Valuta:
bulgarisk lev (BGN) 1 lev (knappt fem kronor) = 100 stotinki
Viktigaste handelspartner:
Export: Tyskland, Turkiet, Italien, Rumänien, Grekland
Export från Sverige cirka 1,11 mdr SEK 2015
Import: Ryssland, Tyskland, Italien, Rumänien, Turkiet
Import till Sverige cirka 1,3 mdr SEK är 2015
Viktigaste exportprodukter: Oljebaserade produkter, kemikalier, plaster, metaller, metallvaror, kläder, skor, jordbruksprodukter, vin
BNP: 86 mdr USD 2015 (Bulgariens Nationalbank).
BNP - tillväxt: 3 % 2015, (Bulgariens Nationalbank) IMF:s prognos för 2016 drygt 3%BNP/capita: 12 000 BGN 2015. (Bulgariens Nationalbank). Köpkraftsjusterad siffra för 2014 16 467 USD enligt Världsbanken. Lite mer än var femte burlgar lever under den nationella fattigdomsgränsen.
Inflation: -0,3 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Budgetunderskott: 2,1% av BNP 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Statsskuld: 27 % av BNP 2015 (Bulgariens Nationalbank)
Utländska investeringar: 1,58 mdr EUR 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Arbetslöshet och sysselsättning: Arbetslöshet 8%. Sysselsättningsgrad 64% för personer 15-64 år. Sysselsättning inom sektorer: Tjänster 63%, industri 30%, jordbruk 7%. Samtliga siffror juni 2016 (Nationella statistikinstitutet) Ungdomsarbetslösheten var 22% i slutet av 2015 (EU-Kommissionen).
Energikällor: Gas, kärnkraft, olja. Mål andel förnyelsebar energi: 16 % till år 2020 vilket redan har uppnåtts. Nettoexportör av elektricitet. Nettoimportör av gas och olja. Stort beroende av rysk energi.
Transparency Internationals index: Plats 69 (av 168)
Ease of doing business (Världsbanken): Plats 38 (av 189)
Press Freedom Index: Plats 113 (av 180)

Uppdaterad: 2016-09-22