Om Bulgarien

Landfakta för Bulgarien.

Officiellt namn: Republiken Bulgarien
Huvudstad: Sofia
Yta: 110 994 kvadratkilometer (cirka ¼ av Sveriges yta)
Officiellt språk: bulgariska (minoritetsspråk turkiska 600 000 och romani 300 000 officiella siffror, troligen högre)
Nationaldag
: 3 mars
Folkmängd: 7,1 miljoner, varav cirka 1,2 miljoner i huvudstadsområdet
Befolkningstillväxt: -0,54% (2014)
Medellivslängd: 74 år (2014) - män 71 år, kvinnor 78 år
Folkgrupper: bulgarer 84 %, bulgarien-turkar 9 %, romer 5 %, övriga 2 % (officiella siffror, andelen romer troligen högre)
Huvudsakliga religioner: 85 % kristet ortodoxa, 13 % muslimer, 1 % judar, 1 % övriga
Statsskick: parlamentarisk republik
Statschef: President Rumen Radev (2017-)
Regeringschef: premiärminister Boyko Borissov (2017-).
Parlament: enkammarparlament Nationalförsamlingen (Narodno Sobranie), 240 ledamöter
Partier i parlamentet: GERB (Medborgare för Europeisk Utveckling av Bulgarien, EPP) 95 mandat, Bulgariens Socialistiska 80 mandat, MRF (Rörelsen för Rätt och Frihet) 27 mandat, Förenade Patrioter 26 mandat, Volya (Vilja, liberalpopulistiskt parti) 12 mandat.
Senaste allmänna val: Europaparlamentsval 2014, nyval till parlamentet 2014. Lokalval 2015. Presidentval 2016, Nyval till Parlamentet 2017.
Nästa allmänna val: Parlamentsval 2021.
Valuta:
bulgarisk lev (BGN) 1 lev (knappt fem kronor) = 100 stotinki
Viktigaste handelspartner:
Export: Tyskland, Turkiet, Italien, Rumänien, Grekland
Export från Sverige cirka 1,11 mdr SEK 2015
Import: Ryssland, Tyskland, Italien, Rumänien, Turkiet
Import till Sverige cirka 1,3 mdr SEK 2015
Viktigaste exportprodukter: Oljebaserade produkter, kemikalier, plaster, metallvaror, kläder, skor, jordbruksprodukter, vin.
BNP: 86 mdr BGN 2015 (Bulgariens Nationalbank).
BNP - tillväxt: 3 % 2015, (Bulgariens Nationalbank) IMF:s prognos för 2016 drygt 3%BNP/capita: 12 000 BGN 2015. (Bulgariens Nationalbank). (Köpkraftsjusterad siffra för 2014 16 467 USD enligt Världsbanken. Lite mer än var femte bulgar lever under den nationella fattigdomsgränsen).
Inflation: -0,3 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Budgetunderskott: 2,1% av BNP 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Statsskuld: 27 % av BNP 2015 (Bulgariens Nationalbank)
Utländska investeringar: 1,58 mdr EUR 2015 (Bulgariens Nationalbank).
Arbetslöshet och sysselsättning: Arbetslöshet 8%. Sysselsättningsgrad 64% för personer 15-64 år. Sysselsättning inom sektorer: Tjänster 63%, industri 30%, jordbruk 7%. Samtliga siffror juni 2016 (Nationella statistikinstitutet). Ungdomsarbetslösheten var 22% i slutet av 2015 (EU-Kommissionen).
Energikällor: Gas, kärnkraft, olja. Mål andel förnyelsebar energi: 16 % till år 2020 vilket redan har uppnåtts. Nettoexportör av elektricitet. Nettoimportör av gas och olja. Stort beroende av rysk energi.
Transparency Internationals index: Plats 69 (av 168)
Ease of doing business (Världsbanken): Plats 38 (av 189)
Press Freedom Index: Plats 113 (av 180)

Uppdaterad: 2017-05-04