Om Heliga stolen

Vatikanstaten idag

Vatikanstaten omfattar 44 hektar i nordvästra Rom. Statschef är påven, som också är andlig ledare för den världsvida katolska kyrkan med cirka 1,2 miljarder medlemmar. Vatikanstaten har idag diplomatiska förbindelser med 176 stater och ett 80-tal ambassadörer är fast boende i Rom. Vatikanen är observatör i en rad internationella organisationer, inklusive FN.

Nuvarande påve, Franciscus (född Jorge Mario Bergoglio i Buenos Aires, Argentina, 1936), utsågs den 13 mars 2013 efter Benedictus XVI abdikation den 28 februari 2013 och räknas som den 266:e påven efter Jesu lärjunge Petrus, som enligt traditionen led martyrdöden i Rom.

Kort historisk bakgrund

Under mer än tusen år tillhörde stora områden i mellersta Italien Kyrkostaten, som påven styrde som världslig härskare. Men när italienska trupper den 20 september 1870 erövrade Rom, upphörde Kyrkostaten att existera. Påven Pius IX tog då sin tillflykt till Vatikanen, de muromgärdade kvarteren bakom Peterskyrkan. Påven vägrade att erkänna den ny italienska staten, bannlyste dess monark och förbjöd alla rättroende katoliker att inneha offentliga ämbeten och att rösta i allmänna val.

Påvens självpåtagna fångenskap i Vatikanen varade i nära 60 år. Den 11 februari 1929 undertecknade den Heliga Stolen och Italien de tre så kallade Lateranfördragen, i vilka Vatikanstaten upprättades och erkändes som suverän stat. Samtidigt erkände påven det nya Italien och relationerna mellan Heliga Stolen (påveämbetet)/Vatikanstaten och Italien fick en rättslig grund.

Det första Lateranfördraget är politiskt och stadfäster det ömsesidiga erkännandet mellan de båda staterna. Detta innebar också att Vatikanen fick rätt att upprätta diplomatiska förbindelser med andra stater. I det andra avtalet regleras samlevnaden mellan Heliga Stolen och Italien. Genom detta så kallade konkordat - religionsavtal - fick katolicismen ställning som statsreligion i Italien. I det tredje avtalet reglerades Italiens ersättning till Vatikanen för all kyrklig egendom som indragits till den italienska staten år 1870.

På italiensk begäran inleddes förhandlingar i syfte att revidera konkordatsdelen av Lateranfördragen år 1967. Efter sjutton års förhandlingar undertecknades år 1984 ett reviderat konkordat, som innebar att den katolska tron inte längre är statsreligion i Italien.