Sveriges handel med Irland

Irland är en av Sveriges 30 största handelspartners. Det finns ett fyrtiotal svenska företag och dotterbolag representerade på Irland.

Detaljerade uppgifter om Sveriges handelsutbyte finns på Statistiska centralbyråns hemsida:

Utrikeshandel, Statistiska Centralbyrån

För uppgifter om de svenska företag som finns etablerade på Irland, kontakta svenska handelskammaren på Irland.