Sveriges handel med Bulgarien

Till följd av flera års bristande investeringar finns det stora behov inom åtskilliga sektorer, såsom infrastruktur, energi, transport, telekommunikation samt miljö. Som ett resultat av fördelaktiga skattesatser, välutbildad arbetskraft och konkurrenskraftiga löner finns det goda affärsmöjligheter för svenska företag när det kommer till export, import och investeringar. Under 2013 uppgick den svenska exporten till Bulgarien till drygt 1088 miljoner SEK och den svenska importen från Bulgarien till 761 miljoner SEK. De främsta sektorerna för denna handel är maskin- och fordons- industrin. Bulgarien satsar också på textil- och metallindustri, ICT och turism.

Antalet svenska turister till Bulgarien uppgår till mellan 40 000 och 50.000 per år. Flera större svenska researrangörer är aktiva i Bulgarien och erbjuder framför allt resmål vid Svartahavskusten.

Bulgarien hade under 2013 en tillväxt på knappt en procent. De utländska direktinvesteringarna i landet har minskat under senare år och uppgick under 2013 till knappt 1,5 miljarder euro. Tyskland, Italien, Grekland och Österrike är bland de största investeringsländerna. Omkring 70 svenska företag är aktiva på den bulgariska marknaden, exempelvis ABB, Astra Zeneca, Ericsson, H&M, Ikea, Scania och SKF.

Bulgarien blev EU-medlem i januari 2007. Det finns EU-fonder att ta del av, drygt 7 miljarder euro för perioden 2014-2020. Bulgarien vill särskilt satsa på att öka sin konkurrenskraft och bygga ut infrastrukturen.

Information avseende frågor rörande regler för import, tull, skatter samt investeringsmöjligheter finns på webbsidorna till höger.

Senast uppdaterad: 2014-04-04