Riksmötets öppnande 2017.

  • löven

    Statsminister Stefan Löfven Foto: Regeringen.se

Tisdagen den 12 september presenterade statsminister Stefan Löfven årets regeringsförklaring. Det skedde i samband med att riksdagen öppnade sitt arbetsår, riksmötet 2017/18.  

Regeringsförklaringen anger vilka mål regeringen har för sin politik under det närmaste året.

Årets regeringsförklaring tar fasta på bland annat Sveriges arbete i FN och dess säkerhetsråd, svensk säkerhetspolitik, det nordiska samarbetet, klimat och ekonomi samt arbetsmarknad, skola och välfärd.

Läs  Regeringsförklaringen.