Om Bangladesh

Basfakta

Geografi  
Yta: 147 570 kvkm (ca 1/3 av Sverige)
Angränsande länder: Indien och Burma
Tid: Svensk + 5 timmar under normaltid
Huvudstad: Dhaka (ca 15 miljoner invånare)
Övriga större städer: Chittagong (5 miljoner innevånare)
Khulna (1,5 miljoner innevånare)
Politik  
Officiellt namn: People´s Republic of Bangladesh
Statsskick: Republik; parlamentarisk demokrati
Regeringskick: Premiärministern leder regeringen, som har den verkställande makten. Presidenten utses av parlamentet vart femte år och har främst en representativ funktion.
Lagstiftande församling: Enkammarparlament (Jatiya Sangsad) med 350 ledamöter, varav 50 reserverade för kvinnor genom partilistor, och resterande 300 valda i enmansvalkretsar. Val vart femte år.
Statschef: Md. Abdul Hamid
Regeringschef: Sheikh Hasina
Utrikesminister: Abul Hassan Mahmood Ali
Regerande parti: Awami League
Större politiska partier: Awami League (AL); Bangladesh Nationalist Party (BNP); Jatiya Party;  Jamaat-e-Islami;
Senaste allmänna val: Januari 2014
Nästa reguljära allmänna val: 2018/ 2019
Befolkning  
Invånarantal: 162.9 miljoner (2016 UN Data)
Fördelningar: 65.7 % på landsbygden, 34.3 % i städer
Befolkningstäthet: 1251.5 personer/km2 (2016, UN Data)
Befolkningstillväxt: 1,2 %
Språk: Bengali/Bangla (ca 98 %), lokala dialekter
Religion: Muslimer 89 %, hinduer 10 %, 1% kristna, buddhister och övriga religioner
Ekonomi  
Valuta: Taka (BDT)
Växelkurs: 1 USD = ca 78.5 taka (mars 2016)
BNP/capita: 1096 USD (2016)
BNP-tillväxt: 6,9 % (2016)
Inflation: 5.6% (2016)
   
   
Viktigaste exportprodukter: Kläder, räkor och fisk; jute- läderprodukter 
   
Viktigaste importprodukter: Mat, bränsle, kapitalvaror.
   
Svensk export till Bangladesh: 402 miljoner SEK (2015)
Telekomutrustning, industri- och verkstadsprodukter samt avfall och skrot av järn eller stål.

Svensk import från Bangladesh:

3,6 miljarder SEK (2015), vilket motsvarar 0,3 % av Sveriges totala import. Framför allt kläder och andra textilier

Fattigdom  

Andel fattiga:

Ca 31% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen  (2010) 

Förväntad livslängd vid födseln: 73,2 år (2016)
Spädbarnsdödlighet: 33 per 1000 barn (2016)
Mödradödlighet: 176 per 100 000 födda barn (2015)
Undernäring: 32,6% av alla barn under 5 år (2014)
Läskunnighet: 61,5% av alla över 15 år (2015)
Grundskoleutbildning: 98.7% av alla barn påbörjar utbildningen (2016)
Avslutad grundskola: 75 % (2011)

Human Development Index ranking (UNDP):

142 (2014)

Utvecklingssamarbete  
Biståndets andel av BNP: 1,3% (2014)
Bilateralt svenskt bistånd:  1,6 miljarder SEK för strategiperioden 2014-2020
   

 

Navigation

Top