Reseinformation Tanzania

Allmänna säkerhetsläget

Tanzania är ett land som lockar alltfler turister. Ambassaden rekommenderar besök och vistelse i landet, men vill samtidigt uppmana besökare och boende att iaktta allmän försiktighet vad gäller trafiksituationen, kriminaliteten, hälsoriskerna samt de säkerhetshot som ibland riktats mot västerländska mål i Östafrika. Ambassaden rekommenderar även att undvika folksamlingar, särskilt politiska demonstrationer och/eller sammankomster eftersom dessa snabbt kan utvecklas till våldsamma protester eller upplopp.

På grund av politiska spänningar efter ett kontroversiellt val 2016 finns en risk för incidenter på Zanzibar inklusive ön Pemba.

Ambassaden har fått information om att antalet rån mot utländska besökare i Dar es Salaam har ökat. Nyligen rapporterade incidenter är väskryckningar från förbipasserande bilar, men det har också rapporterats om fall där personer tvingats in i bilar för att åka till bankomater för att ta ut pengar.

Vänligen följ lokal media (se högerkolumnen) och håll kontakt med eventuella lokala kontaktorganisationer/personer som ni har på plats. Länkar till tre av de största dagstidningarna återfinns i högerkolumnen. Det finns även ett honorärkonsulat på Zanzibar som dock har begränsade resurser (se under kontakt på hemsidan).

Ambassaden kan nås under kontorstid via växeln (+255 (0) 22 2196500). Utanför kontorstid kan svenska medborgare i nödsituation nå jourhavande tjänsteman på Utrikesdepartementet i Stockholm genom att ringa växelnumret och därefter slå 0.

Svenskar som besöker eller bor i Tanzania är välkomna att anmäla vistelsen till ambassaden via länk på hemsidan.

Elförsörjning
Elransonering kan förekomma vissa tider på dygnet och risken finns att elavbrott äger rum.

Terrorism

Det har de senaste åren förekommit småskaliga terroristattentat i Tanzania både på fastlandet och på Zanzibar och det finns en risk för nya attentat. De incidenter som inträffat har inte varit riktade mot utländska besökare.

En sprängladdning dödade en person utanför en moské i Stone Town 2014 och samma år genomfördes ett antal mindre attentat riktade mot resturanger och barer i Arusha. 1998 genomfördes ett storskaligt bombattentat mot den amerikanska ambassaden i Dar es Salaam då 8 människor miste livet. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.
Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid
turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Pirater
Pirater är ett hot i Adenviken och Indiska oceanen. I farvattnen utanför Tanzania har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av pirater och att besättningen tagits som gisslan.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

De stora höjdskillnaderna gör att klimatet och växtligheten varierar avsevärt mellan landets olika delar. Kustslätten med angränsande område har, liksom korallöarna Unguja och Pemba, ett hett och mycket fuktigt klimat med obetydliga variationer under dygnet. Det är något svalare under vintermånaderna juni-september då luftfuktigheten sjunker från cirka 95% till 80%. Regnperioden är indelad i två perioder. De långa regnen infaller under mars - maj, de korta regnen infaller under november – december. Under regnperioderna finns det risk för översvämningar som kan orsaka avstängda broar och elavbrott liksom efterföljande jordskred. Vänligen se nedan länkar till väderleksprognoser.

Klimatet i Dar es Salaam är pressande p.g.a. värmen och den höga luftfuktigheten (95- 99%). På centralplatån är klimatet varmt och torrt med en årsmedeltemperatur på något över 20 grader. Det hälsosammaste klimatet råder i de halvtempererade trakterna i högländerna kring Kilimanjaro i norr och Malawisjön i söder.

Länk till Tanzanias meteorologiska institut och till väderprognos.

Länk till WMO (World Meteorological Organization).

Det kan förekomma jordskakningar och jordbävningar i Tanzania. Den senast uppmärksammade jordbävningen inträffade 2016 (5.7 i magnitud) i regionstaden Bukoba som gränsar till Uganda i närheten av Victoriasjön. 

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är tanzanisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. För aktuell information om visum-, uppehållstillstånds- och arbetstillståndsregler hänvisas till Tanzanias ambassad i Stockholm och till tanzaniska immigrationsmyndighetens hemsida.

För turister

Om du ska du stanna i Tanzania i högst 90 dagar, ansöker du om visering. Visering kan sökas vid Tanzanias ambassad i Stockholm eller vid ankomst till flygplats eller annan gränspassage i Tanzania. Det är viktigt att ditt pass vid inresedatumet har en giltighetstid på mer än 6 månader. Som turist i Tanzania kan man endast ansöka om högst 90 dagars visering per år.Viseringsinformation på Tanzanias ambassads webbplats

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För dig som ska arbeta

Om du ska arbeta i Tanzania ska du alltid före avresa ansöka om "Residence Permit Class B" vid: Tanzanias ambassad i Stockholm.

För volontärer, forskare, missionärer eller för längre tids studier
För arbete som volontär, missionär, studier under längre tid eller forskning i Tanzania ska du alltid före avresa ansöka om "Residence Permit Class C" på: Tanzanias ambassad i Stockholm

Uppgifter om kostnader på Tanzaniska utrikesministeriets webbplats

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania. Reseförsäkringar bör bland annat innehålla skydd i händelse av evakuering/hemtransport för vård. Vid allvarlig sjukdom kan evakuering till andra länder bli aktuellt.

Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa.

Besökare bör i samråd med läkare se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet, samt använda myggnät och myggstift. Malaria är vanligt förekommande på fastlandet och finns även på Zanzibar och Pemba. Inkubationstiden för malaria är cirka 1 - 3 veckor. Person som varit i landet längre än 10-12 dagar bör vid hög feber, huvudvärk, frossa och muskelsmärta snarast uppsöka tillförlitlig läkarklinik för att ta malariaprov. Om man reser runt i landet rekommenderas att ett s.k. snabbkit för självtest medtas. Självtester med negativa resultat kan behöva upprepas om febern inte försvinner.

Denguefeber förekommer (senaste utbrottet var mellan januari och juli 2014). Symptomen liknar malaria och är influensaliknande med huvudvärk framförallt ont i ögonen och eventuellt hudutslag. Inkubationstiden för denguefeber är ofta kortare än för malaria - ca en vecka (kan dock vara upp till två veckor).

Kolera förekommer i Tanzania men är relativt enkelt att undvika om man är noga med handhygien, endast dricker rent vatten och ser till att äta genomlagad mat. WHO (se högerkolumnen) har också publicerat råd om hur man undviker att insjukna.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer och/eller har transiterat i sådant land i mer än 12 timmar. Vaccinationen mot gula febern ska ha varit gjord minst 10 dagar innan inresa och vaccinationsintyg krävs för inresa. Enligt officiella regler behöver resenärer inte uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern om de inte har vistats mer än 12 timmar i ett land där sjukdomen förekommer. Dock händer det att besökare som först anländer till fastlandet och sedan fortsätter till Zanzibar blir ombedda att uppvisa detta ändå, oavsett vilket land de kommit ifrån innan ankomst till Tanzania. Har de inte vaccinationsintyg kan de behöva ta vaccinet på plats vid ankomst till Zanzibar.

I avlägsna delar av Tanzania kan Tsetse flugor förekomma som efter bett kan orsaka sömnsjuka.

Enligt rapport 2015 från UNAIDS/WHO Working Group uppskattas att ca 1 400 000 personer över 15 år bär på HIV. I samma rapport konstateras att 4.7% av befolkningen är HIV-smittad.

 Inga fall av Ebola-virus har till dags datum bekräftats i Tanzania. Ebola-viruset sprids via kroppsvätskor och är inte luftburet. Vid ett eventuellt utbrott är det vårdpersonal och personer som kommer i nära kontakt med insjuknade/avlidna som riskerar att smittas i första hand. Se mer information från Världshälsoorganisationen (WHO) i högerkolumnen.

Läs gärna Vårdupplysningens avsnitt om Tanzania innan avresa: (Länka till https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Tanzania/ )

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i landet bör bära med sig kopior på personsidan i passet samt sida med tillstånd/visering. Det förekommer att landets polis utför kontroller.

Det är förbjudet att fotografera militär och säkerhetsrelaterad utrustning (t.ex. flygplatser, broar etc.).

I muslimskt dominerade regioner (utefter kusten) och på Zanzibar och Pemba bör man tänka på att ha kläder som täcker knän och axlar på offentliga platser, särskilt för kvinnor. Särskilt under Ramadan uppmanas resenärer att undvika beteenden som kan väcka anstöt.

I Tanzania är homosexuella handlingar olagligt och kan ge upp till 30 års fängelse. Det senaste året  har ett flertal personer gripits med hänvisning till lagen som nu tillämpas i större utsträckning än tidigare. Det gäller även personer kopplade till organisationer som arbetar med HBTQI-frågor på olika sätt. Toleransen från allmänheten gentemot HBTQI-personer är generellt låg.

Innehav av och utnyttjande av droger är olagligt och innehav bestraffas med dryga böter eller fängelsestraff. 

Prostitution kan medföra långa fängelsestraff. Vid medverkan av minderårig kan livslångt straff utdömas.

Utförsel av souvenirer från djur eller växtliv kan vara förenat med stränga straffpåföljder. Se riktlinjer från EU-kommissionen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat något under de senaste åren på fastlandet och på Zanzibar. Rån, inbrott och stölder samt sexuellt antastande förekommer. Besökare bör undvika osäkra platser såsom ensliga stränder, bakgator och folktomma platser efter mörkrets inbrott. Ett flertal händelser har dock rapporterats även under dagtid och på mindre hotell. Besökare bör undvika att exponera värdesaker som smycken, kameror, mobiltelefoner och pengar. Undvik att acceptera erbjudanden från personer som utger sig för att vara taxichaufförer. Kliv inte in i en bil där okända personer utöver taxichauffören sitter och gå inte med på att plocka upp fler resenärer på vägen. Var noga med att bara använda registrerade taxibilar.

Under senare tid har flera fall av väpnade rån där taxibilar varit inblandade rapporterats till ambassaden. Iaktta extra försiktighet vid busstationer och vid färjeterminalen till Zanzibar samt platser där många utlänningar samlas. Låt inte någon annan välja taxibil åt dig eller rekommendera en bekant/vän som kör taxi. Det förekommer att taxibilar som ser officiella ut används för att köra runt turister som under hot tvingas att tömma bankomat/kreditkort. Använd gärna hotellets transporttjänst till/från flygplatsen/järnvägsstationen eller ordna transport via resebyrån.

Rån och överfall på utlänningar (även väpnade) förekommer, särskilt vanligt är väskryckningar från bilar och motorcyklar, som inte sällan kan bli våldsamma då offret inte genast släpper väskan, eller bär ryggsäck som inte lätt går att slita av. Väskryckning förekommer enligt uppgift särskilt ofta på Msasanihalvön där många västerlänningar är bosatta. Ett område på halvön som framstår som särskilt drabbat är Coco Beach. Undvik därför att promenera med handväska eller andra värdesaker. Om ni bär handväska se till att det går lätt att släppa den vid eventuell väskryckning för att undvika personskada.

"Skimming” av bankomater förekommer i Dar es Salaam. Om intaget för bankkortet och/eller tangentbordet verkar underligt bör man uppsöka en annan bankomat.

Om så är möjligt, undvik att anlända till Dar es Salaam efter mörkrets inbrott om du reser med buss, tåg eller färja. Rån sker ofta efter mörkrets inbrott och runt busstationer, färjeterminal och tågstation samt andra platser med stora folksamlingar.

Trafiksäkerhet

Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Höga hastigheter, undermåliga bilar och omdömeslös körning gör att trafiken är en stor riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer ofta. Särskilt lastbilar och bussar håller höga hastigheter och har ofta dåliga bromsar. Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör kombineras med stor försiktighet och uppmärksamhet. Det är tillrådligt att ha bildörrarna låsta och fönstren stängda under färd.

Om ni har för avsikt att färdas i bil i gränsområdena till Burundi uppmanas till särskild försiktighet med tanke på situationen i grannlandet. Nattkörning bör undvikas.

Två färjor mellan fastlandet och Zanzibar har sjunkit (2011 och 2012) och vid dessa händelser omkom flera hundra passagerare. Vad som orsakat förlisningarna är ännu inte helt utrett men det finns indicier som pekar på bl.a. överbelastning och dålig sjösäkerhet. Resenärer bör använda sig av välrenommerade rederier och avstå från ombordstigning om färjan/båten inte verkar sjövärdig eller är överbelastad. Som alltid när man går ombord bör man göra sig bekant med nöd rutiner och mentalt anteckna var flytvästar och nödutgångar finns någonstans. Vid mycket hög sjö har det förekommit att resenärer som suttit utomhus svepts med av vågor varför uppmärksamhet bör fästas vid var man sitter.

Det går även att flyga mellan Dar es Salaam och Zanzibar. Även i detta fall rekommenderas välrenommerade flygbolag.

Försäkringsskydd

Besökare bör se över sitt försäkringsskydd och teckna en fullgod reseförsäkring innan resan påbörjas. Sjukvården i Tanzania är ibland bristfällig, vilket leder till att allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Resenärer bör därför erhålla en fullgod rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport till Sverige eller till tredjeland.

Övriga upplysningar

Man bör anlita välrenommerade guider/arrangörer av safariturer och Kilimanjaro-bestigningar. Besökare uppmanas att respektera de instruktioner som ges av guider och myndigheter under safarin/bestigningen. 

Ambassaden uppmanar svenskar i Tanzania, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

swedenabroad.com/svensklistan

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

Svenska mobilabonnemang fungerar vanligtvis i Tanzania. SIM-kort till tanzaniska kontantabonnemang kan köpas billigt emot uppvisning av giltig internationell ID-handling.

E-post: ambassaden.dar-es-salaam@gov.se
Telefon: +255 (0)22 2196500  (mån-tor 08.00-15.00, fre 08.00-12.00)

I mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, ring telefonnummer (022) 21 96 500. Tryck 0 efter det inlästa meddelandet för att bli kopplad till UD:s konsulära jour i Stockholm.

Ambassaden & konsulat