Utlandssvensk

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Är du svensk och bor utomlands? Se länkarna nedan för nyttig information om bl.a. utlands- och återflytt, försäkringar, folkbokföring och röstning. 

Föreningen Svenskar i Världen är en lobbygrupp för utlandssvenskars intressen. På deras hemsida finns diskussionsforum, länkar till svenska organisationer runtom i världen och information från jurister och konsulter avseende utlands- eller återflytt. Föreningen ger även ut en tidning.

Svenskar i Världen

SWEA, Swedish Women's Educational Association, är en global ideell förening för svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. 

Sweaguiden

Utlandssvensk.net är en sida skapad av Europeiska försäkringsmäklarna och riktad till hemflyttande svenskar.

Utlandssvensk.net

Skatteverkets information för dig som ska flytta till eller från Sverige.

Skatteverket

Valmyndighetens information om rösträtt för utlandssvenskar.

Valmyndigheten