Pass

Konsulatet i Beirut kan lämna ut resehandlingar utfärdade av annan svensk myndighet och utfärda provisoriska pass.

Utlämning av pass utfärdat av annan svensk myndighet

Konsulatet kan lämna ut resehandlingar som utfärdats vid annan svensk myndighet – Polisen i Sverige, svensk ambassad eller svenskt generalkonsulat i utlandet – efter överenskommelse. En avgift om 150 svenska kronor tas ut och ska betalas till konsulatet i amerikanska dollar (USD) enligt rådande växelkurs. För att ansöka om pass för minderåriga krävs att en namnanmälan gjorts och att barnet tilldelats samordnings-/personnummer.

Provisoriska pass

Om du hastigt måste resa till Sverige och saknar ett giltigt ordinarie pass, kan du ansöka hos konsulatet om ett provisoriskt pass för den aktuella resan. Du behöver boka en tid hos konsulatet per telefon för att lämna in din ansökan. De blanketter som krävs finns i listan över dokument till höger på denna sida.

Följande krävs för ansökan om provisoriskt pass:

1) Blanketten "Ansökan om provisoriskt pass"

2) Två färgfotografier med vit bakgrund

3) Ditt gamla pass. Om passet är stulet/förkommet krävs en kopia av polisanmälan och blanketten "Förlustanmälan"

4) Giltig ID-handling

5) Personbevis utfärdat den senaste månaden

6) Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap"

7) En avgift om 1600 svenska kronor. Avgiften ska betalas i amerikanska dollar (USD) enligt rådande växelkurs.

8) Bekräftelse på bokad resa till Sverige.

För barn under 18 år krävs förutom samordnings-/personnummer även följande:

9) Barnet måste komma till konsulatet med minst en förälder/vårdnadshavare.

10) Blanketten "Vårdnadshavares medgivande", undertecknad av båda föräldrarna och bevittnat av två vittnen. Vi behöver vittnenas namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer.

11) Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.

12) Om barnet är fött utomlands, ska födelsebevis som utvisar båda föräldrarnas namn tas med.

13) Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.