Om olyckan är framme

Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjälpa dig med.

Vad kan du få hjälp med?

 • Råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp. För mer information, se Hjälp till självhjälp
 • Att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – tex SOS International. För mer information, se Hjälp till självhjälp 
 • Att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
 • Råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov hjälp med att kontakta dem
 • Ett provisoriskt pass. För mer information, se Pass
 • Ett tillfälligt lån för att kunna resa hem till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad och där varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt. Men först måste du själv ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Vad kan du inte få hjälp med?

Valutaväxling och annan bankservice, hotell- och biljettbokning liksom betalning av skulder, böter eller borgen.

Vem kan få hjälp?

Svensk medborgare som är bosatt i Sverige, flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.

I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige få hjälp. Det gäller även svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige.

Tänk på att:

 • teckna en reseförsäkring eller kontrollera om du har en hemförsäkring med reseskydd innan resan börjar
 • ha giltigt pass och visum
 • kontrollera om du behöver vaccinera dig
 • kontakta ambassaden eller närmaste konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller kris, eller om en naturkatastrof eller större olycka inträffar
 • kontakta dina anhöriga i en krissituation
 • aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Ambassaden uppmuntrar även alla svenskar som befinner sig i Libanon, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till svensklistan. Läs om hur du ska gå tillväga på sidan Anmälan till ambassaden

När du är gäst i ett annat land – tänk på att rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige!