Namnanmälan och rekvisition av samordningsnummer

Barn som aldrig tidigare haft svenskt pass måste för att kunna ansöka om pass först registreras i den svenska folkbokföringen genom att ansöka om ett samordningsnummer.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på konsulatet i Beirut.  Barnet och båda vårdnadshavarna måste personligen infinna sig. Ansökan kan lämnas in på konsulatet i Beirut under vanliga expeditionstider. Tidsbokning krävs inte. Du hittar blankett för namnanmälan till höger på sidan.

Följande krävs:

 • Namnanmälan undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och även av den sökande om barnet är 12 år eller äldre.
 • Barnets födelseattest i original där båda föräldrarnas namn framgår.
 • En översättning till engelska av födelseattesten, legaliserad av det libanesiska utrikesministeriet.
 • Ett intyg från sjukhuset där det framgår vem som fött barnet.
 • Kopior av båda föräldrarnas pass. Originalen ska tas med.
 • Personbevis för föräldrarna från Skatteverket, utfärdade den senaste månaden.
 • Utdrag ur det libanesiska familjeregistret utfärdat under de tre senaste månaderna, översatt till engelska och attesterat av det libanesiska utrikesministeriet
 • Om en av föräldrarna/vårdnadshavarna inte kan närvara krävs blanketten  "Vårdnadshavares medgivande", ifylld och signerad av den frånvarande vårdnadshavaren.
 • Om föräldrarna/vårdnadshavarna är gifta krävs vigselbevis i original, översatt till engelska och attesterad av det libanesiska utrikesministeriet.
 • Ett libanesiskt pass för barnet om barnet är över ett år gammalt.
 • Vid skilsmässa krävs original och kopia av skilsmässobevis. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

Efter att anmälan av namn gjorts rekvireras samordningsnummer av Skatteverket. När Skatteverket har meddelat samordningsnummer är det möjligt att ansöka om pass.