Körkort

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år. Det ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det ändrats. Blankett för förnyelse av körkort finns att hämta på svenska konsulatet i Beirut. Det går inte att ladda ner blanketten från Internet.  

Du får själv fylla i och posta blanketten med foton till Transportstyrelsen i Sverige. Se länkar till höger på sidan.

När det nya körkortet är färdigt skickas för upphämtning på den svenska utlandsmyndighet som du har angett i din ansökan.

Den 1 december 2010 trädde nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort:

- Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kan efter 1 december 2010 inte längre få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt.

 - Är man däremot permanent bosatt i en stat utanför EES, t.ex. i Libanon, får man fortsättningsvis enligt de nya reglerna förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan ska då göras skriftligen och inkluderar att man intygar att den sökande är permanent bosatt i en stat utanför EES.

 - En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat.