Hjälp till självhjälp

Här finns samlat information som kan vara nyttig om olyckan är framme.

Överföring av pengar

Om du behöver föra över pengar från Sverige så ta först kontakt med någon i Sverige som kan låna dig pengar.

Leta reda på din närmaste Western Union-agent. (Western Union är ett företag som finns över hela världen och som har specialiserat sig på snabba penningöverföringar.)

Be din kontakt i Sverige ringa 020-901 090, Western Union i Sverige, för att få instruktioner om till vilken agent i Libanon pengarna skall betalas in. Din kontakt i Sverige måste sedan åka till sin närmaste Western Union-agent för att fylla i en blankett innan pengarna kan överföras.

Du får sedan vänta tills pengarna överförs till den Western Union-agent du har valt, men det brukar gå snabbt. Du behöver legitimation för att hämta ut pengarna. Om du inte kan legitimera dig kan det vara en lösning att be den som betalar in i Sverige göra betalningen i någon medresenärs namn, dvs någon som kan legitimera sig och som du litar på.

SOS-International, EuroAlarm & Falck Global Assistance

Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för en olycka, stöld eller annat som kan tänkas täckas av försäkringen ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS-International, EuroAlarm eller Falck Global Assistance.

SOS-International a/s är de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

SOS International A/S
Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.dk
www.sos.dk

Falck Global Assistance
c/o Falck Travel Care
Mejerivägen 9, Box 44024
SE-100 73 Stockholm
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: ftc@falcktravelcare.se
www.falcktravelcare.se

Euro-Alarm Assistance Prague
Krizikova 36a
CZ-186 00 Prag 8
Tel: +420 221 860 619
Fax: +420 221 860 600
E-post: help@euro-alarm.cz
www.euro-alarm.cz

Gouda Alarmcentral
Sejrøgade 7
2100 Köpenhamn Ø
Tel: + 45 33 15 60 60
Fax: + 45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda.dk
www.gouda.dk

SOS, EuroAlarm och Falck Global Assistance larmcentraler är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Man har där kontaktläkare som kan sätta sig i förbindelse med den behandlade läkaren i utlandet. Man accepterar dessutom "collect calls", dvs mottagaren betalar.