Konsulär service vid konsulatet i Beirut

   

Reduceringen av verksamhet och personal vid ambassaden i Damaskus innebär förändringar avseende konsulärt stöd. Konsulära ärenden handläggs via Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut.

För konsulärt stöd av mycket brådskande karaktär kan svenskar, som trots upprepade uppmaningar att lämna Syrien fortsatt befinner sig i landet, erhålla konsulärt stöd genom UD:s jourtelefon +46 8 405 50 05.

På konsulatet i Beirut kan du få hjälp med:

  • Utlämning av pass
  • Provisoriskt pass
  • Legalisering av handlingar
  • Namnanmälan och samordningsnummer
  • Stöd i en nödsituation
  • Körkortsansökningar
  • Ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för personer bosatta i Libanon

För mer information se länkarna i menyn till vänster.