Reseinformation Syrien

Avrådan

Beslutet om utökad avrådan fattades 2011-09-30

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från alla resor till Syrien. Alla svenskar uppmanas att utan dröjsmål lämna Syrien så länge reguljärtrafik finns. Rörelsefriheten för de fåtal utländska beskickningar som alltjämt är kvar i Syrien är begränsad till huvudstaden Damaskus och svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation är starkt begränsad.

Allmänna säkerhetsläget

Den folkliga resningen som inleddes i mitten av mars 2011 såg en omfattande proteströrelse spridas över landet. Demonstrationerna bemöttes med allt grövre våld från regimens sida. Successivt växte ett väpnat motstånd fram och idag är huvuddelen av landet destabiliserat av den väpnade konflikten.

Stora delar av landet är föremål för regelbundna strider och bombardemang. Dit hör t.ex. stora delar av provinserna Homs, Hama, Idlib, Aleppo, Daraa, Deir ez-Zor och Raqqa, liksom vissa områden i Damaskus utkanter och förstäder. I dessa områden har mycket av infrastrukturen förstörts. Säkerhetsläget i centrala Damaskus har försämrats avsevärt över tid. Bombattentat och nedslag av granater och raketer förekommer numera regelbundet även i innerstaden.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik. Flygtrafiken till Europa är dock mycket begränsad.  Svenskar som fortsatt befinner sig i Syrien bör ha giltiga resehandlingar tillgängliga, inkl. s.k. exit-visum i sina pass vilket rekvireras från de syriska myndigheterna, för att kunna lämna landet. Observera att det är varje resenärs ansvar att själv besluta om och i sådana fall hur förflyttning inom landet sker, liksom resrutt för utresa ur landet. Situationen kan snabbt ändras varför vare sig UD eller ambassaden kan garantera att de uppgifter vi har om möjligheterna att lämna landet är de senaste.

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012 att tills vidare dra ned på verksamhet och personal vid Sveriges ambassad i Damaskus. Med anledning av utvecklingen under den senaste tiden är ambassaden för närvarande inte kontinuerligt bemannad i Damaskus. Konsulära ärendensköts av det honorära generalkonsulatet i Beirut.

De svenskar som trots tidigare uppmaningar fortsatt befinner sig i landet uppmanas att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet, undvika samtliga områden där militära insatser, demonstrationer, begravningsföljen och större folksamlingar pågår, hålla sig på avstånd från alla statliga och militära installationer samt hålla sig hemma särskilt kvälls- och nattetid. Av säkerhetsskäl bör fotografering eller videofilmning på offentliga platser undvikas.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som vistas i Syrien, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till ambassaden. Läs om hur du ska gå tillväga på sidan:

Anmälan till ambassaden

Terrorism

Som en del av den pågående väpnade konflikten utförs regelbundet attacker mot civila mål av båda sidor. 

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordskalv kan förekomma i Syrien, men risken är inte överhängande.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Syrien krävs visum och för ansökningsformulär och övrig information hänvisas till Syriens ambassad i Stockholm.

Svenskar med uppehållstillstånd i Syrien bör vara uppmärksamma på att det finns krav på s.k. exit-visum i sitt pass om man lämnar landet. Ett sådant erhålls från syriska myndigheter.

Det råder formellt krigstillstånd mellan Syrien och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Syrien.

Om du är medborgare i både Sverige och Syrien bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att hjälpa dig om du råkar i behov av konsulärt stöd. För mer information om detta, följ länken nedan.

Dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

Hälsosektorn har som alla andra sektorer i Syrien drabbats hårt av det pågående kriget. Sjukhusen är överbelastade men vissa fortfarande operativa främst i områden under regimens kontroll såsom centrala Damaskus.

Information från 1177 Vårdguiden om Syrien 

Lokala lagar och sedvänjor

Syrien är en stat med mycket begränsade politiska friheter. Identitetskontroller vid vägspärrar är vanligt förekommande och t.ex. mobiltelefoner och datorer kan beslagtas. Videofilmning och fotografering på offentliga platser bör undvikas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Syrien har tidigare kännetecknats av en låg nivå av brottslighet. En konsekvens av den pågående väpnade konflikten är dock en kraftig ökning av kriminaliteten i form av t.ex. stölder, rån och kidnappningar. 

Trafiksäkerhet

Den pågående konflikten innebär att även situationen på landets vägar är mycket osäker. Överfall och kidnappningar inträffar regelbundet och trafikanter stoppas av militära checkpoints. 

Försäkringsskydd

UD avråder från alla resor till Syrien med anledning av säkerhetsläget. Tänk på att försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i sina försäkringar om något händer dig i ett område som UD utfärdat avrådan för. Svenskar som trots avrådan väljer att resa till Syrien bör därför kontrollera med sitt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Värdehandlingar
Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det är inte längre möjligt att betala med eller ta ut kontanter (vare sig amerikanska dollar eller syriska pund) i bankomater med hjälp av utländska kredit- eller kontantkort anslutna till VISA eller Mastercard/Eurocard.

Ambassaden & konsulat