Reseinformation Libanon

Avrådan

Beslutet om ändrad avrådan fattades 2016-06-20

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdet mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, jämte ett område inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området. Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el- Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden Tripoli jämte den norra delen av provinsen Nordlibanon (distrikten Akkar och Miniyeh-Danniyeh); Bekaadalen undantaget städerna Chtoura och Zahle; samt södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) undantaget staden Tyr. Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Libanon har försämrats som en konsekvens av den pågående konflikten i grannlandet Syrien och den ökande polariseringen mellan i synnerhet sunnitiska och shiitiska aktörer blir allt påtagligare i landet. Dessa politiska och sekteristiska spänningar har lett till en våldsspiral av bl.a. terrorattacker och väpnade sammanstötningar i flera delar av landet. En dryg miljon syriska flyktingar i Libanon innebär även avsevärda ekonomiska och sociala utmaningar.

Resenärer bör vara medvetna om att situationen i landet kan förvärras mycket snabbt. Svenskar som avser att åka till eller befinner sig i Libanon uppmanas att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet och regionen (se länkar under Övrig information nedan), vara allmänt vaksamma och iaktta försiktighet. Resenärer uppmanas även att undvika större folksamlingar såsom demonstrationer, respektera lokala myndigheters rekommendationer samt att inte fotografera eller videofilma på platser som kan betraktas som känsliga. I samband med oroligheter i landet och demonstrationer blockeras ibland vägar, inklusive motorvägen till Beiruts internationella flygplats söder om huvudstaden.

Ambassaden uppmuntrar alla svenskar som befinner sig i Libanon, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till svensklistan. Läs om hur du ska gå tillväga på sidan Anmälan till ambassaden.

Beirut
Säkerhetsläget i Beiruts huvudsakligen shiitiskt dominerade södra förorter (Dahiyeh) försämrades kraftigt under 2013 och 2014 då området drabbats av ett antal terroristattacker och andra våldsincidenter. Irans ambassad i Bir Hassan angreps av två självmordsbombare i november 2013. Islamistiska grupper har flera gånger hotat om ytterligare attacker i Dahiyeh och andra shiitiskt dominerade områden, inte minst som en reaktion på Hizbollahs inblandning i striderna i Syrien. I november 2015 inträffade ett större bombattentat i den shiitiskt dominerande stadsdelen Bourj al- Barajne i Beiruts södra förorter med ett stort skadeutfall. I juni 2016 inträffade ett bombattentat i Verdun vilket orsakade endast materiella skador.

Även i centrala Beirut har terroristattentat ägt rum de senaste åren, riktade mot högt uppsatta sunnitiska politiker; i oktober 2012 i Achrafieh och i december 2013 i den centrala stadskärnan (Downtown). Samtliga attacker har krävt flera dödsoffer och lett till ett stort antal skadade. Det går inte att utesluta ytterligare terroristattacker och andra våldsdåd i centrala Beirut, inklusive mot offentliga och välbesökta platser såsom köpcentrum och nöjeskvarter.

Bekaadalen och gränsen mot Syrien

Längs gränsen mot Syrien är säkerhetsläget mycket instabilt. Den libanesiska armén genomför operationer mot extremistiska grupperingar i områden längs gränsen varvid regelrätta strider förekommer. Våldsincidenter rapporteras mer eller mindre dagligen. Särskilt utsatta områden är städerna Arsal, Hermel och Qaa (som i juni 2016 utsattes för en komplex terroristattack).

Även övriga delar av Bekaa (undantaget Chtoura och Zahle) präglas av ett instabilt säkerhetsläge bl.a. som följd av kriget i Syrien, närvaro av väpnade radikala grupper och en hög nivå av kriminalitet och interna våldsamma uppgörelser.

Kidnappningsrisken är högre i Bekaadalen än i resten av landet. Främst libaneser och syrier har drabbats men i februari 2014 kidnappades även en västerländsk journalist i närheten av syriska gränsen och 2011 kidnappades sju estniska cyklister. I juli 2015 bortfördes en grupp med tjeckiska journalister i Bekaadalen av hittills okänd anledning.

Tripoli och norra Libanon
Säkerhetsläget i Tripoli och området norr om Tripoli är instabilt. Väpnade sammanstötningar har blossat upp ett antal gånger på senare år, främst i form av stridigheter mellan alawitiska och sunnimuslimska grupperingar. Oroligheterna har i vissa fall pågått under flera veckor trots ingripande från armén. Under oktober 2014 utbröt strider mellan den libanesiska armén och extremistgrupper i centrala Tripoli och norr om staden.

Större bombattentat har även inträffat. Den 10 januari 2015 utfördes en bombattack mot ett café i den alawitiskt dominerade statsdelen Jabal Mohsen med ett tiotal döda och stort antal skadade som följd. Den extremistiska och Al Qaeda–kopplade Nusrafronten har tagit på sig ansvaret för attacken vilken utfördes av två självmordsbombare. Säkerhetstjänster och militär har efter dådet den 10 januari ytterligare förstärkt sin närvaro och aktivitet i Tripoli.

Södra Libanon och gränsen mot Israel
Situationen längs med Libanons gräns mot Israel är för närvarande relativt stabil även om vissa incidenter har förekommit. Efter kriget 2006 har raketer avfyrats mot Israel från södra Libanon vid ett antal tillfällen, dock oftast utan att orsaka några personskador. I januari 2015 besköt Israel mål på den libanesiska sidan av gränsen efter en Hizbollahattack mot israeliska soldater. Liksom den inrikespolitiska situationen är Libanons relation med Israel i grunden skör och till stor del avhängig den regionala utvecklingen.

Oroligheter har även förekommit kring staden Saida, bland annat i juni 2013 då en radikal sunnitisk grupp anföll en armépostering. De väpnade sammanstötningarna som följde krävde ett 30-tal dödsoffer. I utkanterna av Saida ligger även det palestinska flyktinglägret Ain al-Helweh, som i än högre grad än andra palestinska läger präglas av en närvaro av väpnade grupper och där flera våldsdåd inträffat

Terrorism

Det finns risk för terroristattacker och andra våldsdåd, detta även i centrala Beirut. Den generella bilden har hittills varit riktade attentat mot specifika mål med politisk eller sekteristisk anknytning. Det går inte att utesluta att även offentliga mål som frekventeras av västerlänningar, exempelvis restauranger, köpcentrum och nöjeskvarter, kan drabbas. Denna risk har ökat något under 2016.

Syrienkonflikten har bidragit till att driva på en våldsspiral av vedergällningsaktioner mellan främst sunnitiska och shiitiska aktörer i Libanon, framförallt under 2013 och 2014. Områden med stor shiitisk befolkning, exempelvis Beiruts södra förorter och Hermel, har drabbats av ett antal terroristattacker de senaste åren. Extremistiska sunnimuslimska grupper som stärkts under konflikten har tagit på sig dessa attentat och hotat med ytterligare attacker som hämnd för Hizbollahs inblandning i Syrien. Terroristattacker har även skett mot två moskéer i sunnitiskt dominerade Tripoli (augusti 2013) liksom mot högt uppsatta sunnimuslimska politiker och tjänstemän i centrala Beirut (oktober 2012 och december 2013). I samtliga dåd har civila dödsoffer krävts och ett stort antal människor skadats. I juni 2016 slog åtta självmordsbombare till mot den kristna byn Qaa vid gränsen mot Syrien.

Terrordåd och andra våldsamma incidenter kan följas av ökade oroligheter i landet. Resenärer rekommenderas därför att i händelse av ett terrordåd vara vaksamma, iaktta försiktighet vad gäller områden där oroligheter skulle kunna utbryta och undvika folksamlingar. Man bör även noggrant följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters rekommendationer.

För mer information, se UD:s information om Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Libanon ligger vid en förkastningsspricka och jordskalv kan förekomma i området. De torra somrarna leder ofta till skogsbränder.

In- och utresebestämmelser

För inresa i Libanon krävs visum. Svenskar som reser till Libanon för att turista kan få visum vid den libanesiska gränsen men bör försäkra sig om aktuella bestämmelser genom att kontakta  Libanons ambassad i Stockholm, dit även övriga frågor om visum hänvisas. Mer information finns även hos libanesiska General Security.

Det finns inget fredsavtal mellan Libanon och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Libanon.

Om du är medborgare i både Sverige och Libanon bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att hjälpa dig om du råkar i behov av konsulärt stöd. För mer information om detta, följ länken nedan.

Dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

I Libanon finns privat sjukvård av internationell standard, i synnerhet i Beirut där det finns ett antal sjukhus med generellt god kvalitet. Många läkare, i synnerhet i Beirut, talar engelska och/eller franska. Bland de större sjukhusen i Beirut finns American University Hospital, Hôtel Dieu, St Georges och Rizq. En lista med kontaktinformation till ett antal sjukhus och läkare sammanställd av den amerikanska ambassaden i Beirut finns här.

Den hygieniska standarden i Libanon är relativt god, men det kan ändå vara bra att vara försiktig med känslig mat såsom färska grönsaker och is. Kranvattnet bör inte drickas.  

Larmnumret för ambulans är 140 och går till Röda Korset. Brandkåren nås på 175.  

För mer hälsoinformation och råd om bl.a. vaccinationer inför en resa till Libanon, se  1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor

Libanon är ett gästfritt land och de flesta libaneser är mycket öppna och hjälpsamma mot utländska resenärer. Många pratar engelska och franska förutom arabiska. Vid besök i religiösa helgedomar behöver man anpassa klädsel (t.ex. täcka ben, huvud och axlar). Detta är i allmänhet inte nödvändigt i andra sammanhang men kan variera beroende på ort. Det är alltid viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Identitetskontroller av polis och säkerhetsstyrkor är vanligare än i Sverige och resenärer bör alltid bära med sig id-handlingar. 

Libanon är ett mer konservativt land än Sverige och det är ovanligt att kärlekspar visar fysisk närhet på offentliga platser.  Trakasserier och arresteringar av samkönade par/HBT-personer kan förekomma, då homosexuella sexuella relationer är förbjudna enligt gängse lagtolkning.

Bruk, innehav och försäljning av narkotika är förbjudet och påföljderna är relativt stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten förefaller ha ökat markant under det senaste året, om än från en relativt låg nivå. Fall av rån, misshandel och sexuella trakasserier har rapporterats under nattetid och vid taxiresor. För att öka den personliga säkerheten rekommenderas att beställa taxi från ett bolag i istället för att ta en från gatan. Som i alla storstäder bör man även vara försiktig med att t.ex. gå ensam på natten och ta ut pengar ensam nattetid.

Kidnappningar och gisslantagningar har rapporterats ett flertal gånger det senaste året, med både ekonomiska och politiska motiv. Kidnappningarna har riktats mot framför allt syriska och libanesiska medborgare, men även mot andra. I Bekaadalen, där kidnappningsrisken är störst, kidnappades en dansk journalist i februari 2014 och sju estländska cyklister i mars 2011.

Larmnumret till polisen är 112. 

Trafiksäkerhet

Libanon är ett land med intensiv biltrafik, framförallt i och omkring huvudstaden Beirut och i synnerhet under sommaren, då många libaneser bosatta utomlands kommer hem för att semestra. Trafiksäkerheten är bristfällig och trafikolyckor är sannolikt den främsta hälsorisken vid besök i landet. Försiktighet och vaksamhet bör därför iakttas i trafiken. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd, vilket gör att resor i allmänhet sker med bil eller taxi. Taxibilar har alltid röda registreringsskyltar. Det säkraste alternativet om man saknar bil är att per telefon beställa taxi från något av de etablerade bolagen.

Försäkringsskydd

Mot bakgrund av att situationen snabbt kan förvärras uppmanas resenärer som avser att åka till Libanon att se över sitt reseskydd. Ambassaden vill understryka att det är envars ansvar att stå för alla biljett- och ombokningskostnader som kan bli följden av att resplanerna måste ändras som följd av ett eventuellt försämrat säkerhetsläge.

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Libanon kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

Det finns gott om bankomater i Libanon och det är även möjligt att betala med kontokort på större affärer. Den libanesiska lirans växelkurs är i praktiken låst mot dollarn och båda valutorna kan användas i hela landet.

Det finns flera engelskspråkiga libanesiska tidningar och andra nyhetskällor, t.ex:

The Daily Star

Naharnet

LBC

För ytterligare information, tips och idéer inför en förestående utlandsresa hänvisar ambassaden till UD:s webbplats med reseinformation

Ambassaden & konsulat