Reseinformation

Avrådan

Beslutet om utökad avrådan fattades 2011-09-30

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från alla resor till Syrien. Alla svenskar uppmanas att utan dröjsmål lämna Syrien så länge reguljärtrafik finns. Rörelsefriheten för de fåtal utländska beskickningar som alltjämt är kvar i Syrien är begränsad till huvudstaden Damaskus och svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation är starkt begränsad.

Avrådan

Beslutet om ändrad avrådan fattades 2016-06-20

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till gränsområdet mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, jämte ett område inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området. Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el- Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden Tripoli jämte den norra delen av provinsen Nordlibanon (distrikten Akkar och Miniyeh-Danniyeh); Bekaadalen undantaget städerna Chtoura och Zahle; samt södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) undantaget staden Tyr. Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.