Sveriges konsulat i Beirut

Välkommen till Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut, Libanon.

Aktuellt

4 april 2014: Syriska medborgare och statslösa som är bosatta i Syrien har nu möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid flera utlandsmyndigheter. Ansökningar får ges in till Sveriges ambassad i Amman, Sveriges ambassad i Ankara, Generalkonsulatet i Istanbul, Sveriges ambassad i Abu Dhabi, Sveriges ambassad i Kairo samt Sveriges ambassad i Riyadh. Statslösa som är bosatta i Syrien får även ansöka hos Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut.

4 april 2014: Konsulatet kommer att hålla stängt följande dagar: fredagen den 18 april, måndagen den 21 april, onsdagen den 23 april, torsdagen den 24 april samt fredagen den 25 april.

2 september 2013: Migrationsverket har beslutat att personer från Syrien som redan befinner sig i Sverige, som beviljas uppehållstillstånd av skyddsskäl, i normalfallet ska få permanenta uppehållstillstånd. Tidigare har en del av dessa uppehållstillstånd varit treåriga. Detta betyder dock inte att man kan beviljas asyl via en svensk ambassad och det förändrar inte heller Sveriges visumhantering. En ansökan om asyl måste lämnas i Sverige.

Personer från Syrien som i dag har tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige kan nu ansöka om att få permanent uppehållstillstånd. Anhöriga till personer med permanent uppehållstillstånd kan sedan ansöka om familje­återförening. Då är det i första hand maka/make och barn under 18 år som kan få uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns hos Migrationsverket.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till konsulatet i Beirut

Viseringsfrågor

Konsulatet hanterar inte viseringsärenden. Italiens ambassad i Beirut ansvarar för ansökan om visering till Sverige/Schengen för libanesiska medborgare och statslösa som vill besöka Sverige.
Italiens ambassad i Beirut
Viseringsinformation på italienska ambassadens webbplats

Syrier som vill ansöka om visum ska kontakta Sveriges ambassad i Amman. Mer information finns under länken Visum

Uppehålls- och arbetstillstånd

Libanesiska medborgare och personer lagligen bosatta i Libanon liksom statslösa palestinier bosatta i Syrien kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd vid konsulatet. För mer information för syriska och andra medborgare, se den engelska versionen av hemsidan:

Residence permits 

Konsulära ärenden

För mer information om det stöd till svenska medborgare som konsulatet erbjuder, se Konsulär service vid konsulatet i Beirut

Telefon- och besökstider för konsulatet

Konsulatets besöktider är:
måndag-torsdag 08.30-10.30

Telefontider:
måndag-torsdag 10.30-12.30

Konsulatets helgdagar under 2014

1 januari Nyårsdagen
18 april Långfredagen
21 april Annandag påsk
1 maj Första maj
6 juni Sveriges nationaldag
28 juli Eid al Fitr (preliminärt)
29 juli Eid al Fitr (preliminärt)
15 augusti Jungfru Marie Himmelsfärd
3 oktober Eid al Adha (preliminärt)
24-25 december Jul
31 december Nyårsafton