Sveriges konsulat i Beirut

Välkommen till Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut, Libanon.

Aktuellt

3 mars 2015: Från och med den 1 april 2015 träder ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i kraft. Ändringarna innebär bland annat reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap ändras så att kvinnor och män likställs. Det innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det. En annan ändring innebär att den som har förlorat sitt svenska medborgarskap, till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får nu möjlighet att återfå detta genom ansökan. Mer information kommer att finnas på Migrationsverkets hemsida.

19 december 2014: Konsulatet kommer att vara stängt för jul och nyår den 24-26 december, 31 december och 1 januari.

13 november 2014: Från och med den 17 november 2014 kommer det honorära generalkonsulatet i Beirut i huvudsak att hantera ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd som gjorts elektroniskt. Konsulatet kommer endast att ta emot sedvanliga pappersansökningar för de kategorier där det inte är möjligt att ansöka elektroniskt. Konsulatet kommer att hantera ansökningar från statslösa som hemmahörande i Syrien, libanesiska medborgare, statslösa som är hemmahörande i Libanon samt andra nationaliteter som är lagligen bosatta i Libanon med undantag för syriska medborgare. För mer information:  Residence permits

25 september 2014: Konsulatet är stängt den 6 oktober på grund av lokal helgdag.

14 augusti 2014: Från och med den 18 augusti måste tid bokas för att lämna in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd hos konsulatet i Beirut. För mer information, se den engelska versionen av sidan Residence permits

4 april 2014: Syriska medborgare och statslösa som är bosatta i Syrien har nu möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid flera utlandsmyndigheter. Ansökningar får ges in till Sveriges ambassad i Amman, Sveriges ambassad i Ankara, Generalkonsulatet i Istanbul, Sveriges ambassad i Abu Dhabi, Sveriges ambassad i Kairo samt Sveriges ambassad i Riyadh. Statslösa som är bosatta i Syrien får även ansöka hos Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut.

4 april 2014: Konsulatet kommer att hålla stängt följande dagar: fredagen den 18 april, måndagen den 21 april, onsdagen den 23 april, torsdagen den 24 april samt fredagen den 25 april.

2 september 2013: Migrationsverket har beslutat att personer från Syrien som redan befinner sig i Sverige, som beviljas uppehållstillstånd av skyddsskäl, i normalfallet ska få permanenta uppehållstillstånd. Tidigare har en del av dessa uppehållstillstånd varit treåriga. Detta betyder dock inte att man kan beviljas asyl via en svensk ambassad och det förändrar inte heller Sveriges visumhantering. En ansökan om asyl måste lämnas i Sverige.

Personer från Syrien som i dag har tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige kan nu ansöka om att få permanent uppehållstillstånd. Anhöriga till personer med permanent uppehållstillstånd kan sedan ansöka om familje­återförening. Då är det i första hand maka/make och barn under 18 år som kan få uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns hos Migrationsverket.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till konsulatet i Beirut

Viseringsfrågor

Konsulatet hanterar inte viseringsärenden. Italiens ambassad i Beirut ansvarar för ansökan om visering till Sverige/Schengen för libanesiska medborgare och statslösa som vill besöka Sverige.
Italiens ambassad i Beirut
Viseringsinformation på italienska ambassadens webbplats

Syrier som vill ansöka om visum ska kontakta Sveriges ambassad i Amman. Mer information finns under länken Visum

Uppehålls- och arbetstillstånd

Libanesiska medborgare och personer lagligen bosatta i Libanon, med undantag för syriska medborgare, samt statslösa hemmahörande i Syrien kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd hos konsulatet. För mer information, se den engelska versionen av hemsidan: Residence permits 

Konsulära ärenden

För mer information om det stöd till svenska medborgare som konsulatet erbjuder, se Konsulär service vid konsulatet i Beirut

Telefon- och besökstider för konsulatet

Konsulatets besöktider är:
måndag-torsdag 08.30-10.30

Telefontider:
måndag-torsdag 11.00-13.00

Konsulatets helgdagar under 2015

1 januari Nyårsdagen
3 april Långfredagen
6 april Annandag påsk
10 april Ortodox långfredag
13 april Ortodox annandag påsk
1 maj Första maj
17 juli Eid al Fitr (prel.)
23 September Eid al Adha (prel.)
24-25 December  Jul
31 December  Nyårsafton