Sveriges konsulat i Beirut

Välkommen till Sveriges honorära generalkonsulat i Beirut, Libanon.

Aktuellt

14 september 2015: Nu är det möjligt att ansöka om Schengenvisering till Sverige i Libanon. För att förbättra servicen samarbetar ambassaden med VFS Global i Beirut. VFS Global i Beirut ligger på 5: e våningen i Concord Building, Concord Street, Verdun. Alla dokument som lämnas in kommer att vidarebefordras till svenska ambassaden i Amman för beslut. För mer information om den nya viseringsprocessen vänligen besök VFS Global för Sverige i Libanon webbsida. Om du har frågor är du också välkommen att kontakta Sveriges ambassad i Amman: ambassaden.amman-visum@gov.se

3 mars 2015: Från och med den 1 april 2015 träder ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i kraft. Ändringarna innebär bland annat reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap ändras så att kvinnor och män likställs. Det innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det. En annan ändring innebär att den som har förlorat sitt svenska medborgarskap, till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får nu möjlighet att återfå detta genom ansökan. Mer information kommer att finnas på Migrationsverkets hemsida.

13 november 2014: Från och med den 17 november 2014 kommer det honorära generalkonsulatet i Beirut i huvudsak att hantera ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd som gjorts elektroniskt. Konsulatet kommer endast att ta emot sedvanliga pappersansökningar för de kategorier där det inte är möjligt att ansöka elektroniskt. Konsulatet kommer att hantera ansökningar från statslösa som hemmahörande i Syrien, libanesiska medborgare, statslösa som är hemmahörande i Libanon samt andra nationaliteter som är lagligen bosatta i Libanon med undantag för syriska medborgare. För mer information:  Residence permits

14 augusti 2014: Från och med den 18 augusti måste tid bokas för att lämna in en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd hos konsulatet i Beirut. För mer information, se den engelska versionen av sidan Residence permits

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till konsulatet i Beirut

Viseringsfrågor

Konsulatet hanterar inte viseringsärenden. Mer information finns under länken Visum

Uppehålls- och arbetstillstånd

Libanesiska medborgare och personer lagligen bosatta i Libanon, med undantag för syriska medborgare, samt statslösa hemmahörande i Syrien kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd hos konsulatet. För mer information, se den engelska versionen av hemsidan: Residence permits 

Konsulära ärenden

För mer information om det stöd till svenska medborgare som konsulatet erbjuder, se Konsulär service vid konsulatet i Beirut

Telefon- och besökstider för konsulatet

Konsulatets besöktider är:
måndag-torsdag 08.30-10.30

Telefontider:
måndag-fredag 12.00-13.00

Konsulatets helgdagar under 2017

2 januari Nyår
9 februari Sankt Maron
14 april Långfredagen
17 april Annandag påsk
1 maj Första maj
26-27 juni Eid al Fitr
15 augusti Jungfru Marie himmelsfärd
1 september Eid al Adha
22 november Libanons nationaldag
25 december Juldagen