Om Syrien

Nedan presenteras basfakta om Syrien. Ambassadens landrapport kommer att uppdateras mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i landet.

Officiellt namn: Arabrepubliken Syrien
Nationalitetsbeteckning: SY
Tid: svensk +1 timme
Areal: 185 180 km2
Huvudstad: Damaskus, 2,5 milj inv
Folkmängd: 22,5 milj inv
Befolkningstäthet: 122 inv per km2
Medianålder: 22 år
Befolkningstillväxt: 0,9 %
Urbaniseringsgrad: 56 %
Medellivslängd: 75 år
Religion: islam, kristendom
Språk: arabiska
Läskunnighet: 80 %
Självständigt: 17 april 1946
Nationaldag: 17 april
Statsskick: republik
Statschef: Bashar al-Assad (f 1965), president sedan den 17 juli 2000
Regeringschef: Wael al-Halqi (f 1964), premiärminister sedan den 11 augusti 2012
Utrikesminister: Walid al-Mouallem (f 1941) sedan den 11 februari 2006
BNP:

107 miljarder USD (2010)

BNP-tillväxt: 3,2 % (2010)
BNP per capita: 4 800 USD (2010)
Valuta: syriskt pund (SYP)
Arbetslöshet: 8,3 % (2010)
Fattigdom: 11,9% (2006)
Inflation: 4,4 % (2010)