Söka visum

Den tills vidare beslutade reduceringen av verksamhet och personal vid ambassaden innebär förändringar avseende viserings- och migrationsärenden. Ambassadens viserings- och migrationsavdelning är stängd.

Syriska medborgare som vill ansöka om Schengenvisering till Sverige kan söka visum vid Sveriges ambassad i Amman (genom VFS Global Jordanien) eller genom VFS Global i Beirut.

Libanesiska medborgare och statslösa palestinier som vill söka Schengenvisering till Sverige ska vända sig till VFS Global i Beirut.

Mer information finns på ambassaden Ammans och VFS Globals hemsidor:

VFS Global i Libanon

VFS Global i Jordanien

Sveriges ambassad i Amman

Frågor kan ställas till Sveriges ambassad i Amman, vilken ansvarar för migrationsverksamheten i Jordanien, Syrien och Libanon: ambassaden.amman-visum@gov.se