Nya regler för förnyelse av körkort

  • 2016_korkort_framsida

    Körkort Foto: Transportstyrelsen

Riksdagen beslutade den 5 april om ändring av regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i. Regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i.


De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017. Fram till dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort.


Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.