Reseinformation Turkmenistan

Allmänna säkerhetsläget

Turkmenistan är en starkt auktoritär stat.

För exotiska resmål sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både passet och visumet, liksom att ta reda på aktuella bestämmelser för växling och återväxling av valuta.

Vi uppmanar till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker ägt rum i Turkmenistan under senaste åren, ska sådana inte uteslutas.

Besökande uppmanas till uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av turkmenska myndigheter måste uppmärksammas.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för inresa. Turkmenistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav hänvisas till närmast liggande ambassader, förslagsvis Berlin, London och Moskva.

Besök i gränsområdena och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna. Hamnstaden Turkmenbasji vid Kaspiska havet och staden Mary/Merv vid den gamla sidenvägen omfattas inte av begränsningarna.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller i allmänhet låg standard. Inrättningarna är dåligt utrustade också vad avser mediciner. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendationer om vaccinering. Tyfus och gulsot rapporteras förekomma.

På grund av mycket höga sommartemperaturer på över +50 grader varnas för uttorkning – medför tillräckliga mängder av vatten på utflykterna.

Läs om Turkmenistan på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Turkmenistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

Narkotikabrott renderar i hårda straff.  Manlig homosexualitet är förbjuden i lag. Även uppträdande som kan tolkas som offentligt uttryckt respektlöshet för landets president och statssymboler kan bestraffas. Övernattningar på hotell eller privat måste registreras hos migrationsmyndigheten. Förbud mot rökning utomhus råder även på trottoarer i centrala delar invid offentliga institutioner, minnesmärken, monument och parker.

Förbud råder mot att fotografera offentliga byggnader. Turister måste försäkra sig om att vissa föremål och platser, som kan misstänkas vara ett militärt eller säkerhetsintresse, får fotograferas.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån förekommer, ficktjuvar opererar på marknader och basarer. I synnerhet rekommenderas försiktighet med kontanter samt vaksamhet vid besök på marknadsplatser, basarer och under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade (gulfärgade) taxibilar.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken, såväl i städer som på landsorten och i synnerhet nattetid. De större förbindelselederna/vägarna anses generellt hålla bra standard.

Vissa delar, särskilt i gränsområden, kan besökas endast med särskilda tillstånd. Från Europa flyger bland annat Lufthansa och Turkish Airlines regelbundet på Asjgabat. Turkmenistan Airways flyger för närvarande på Frankfurt, Birmingham och Istanbul. Reguljärt flyg går också från Moskva, S7 och Air Rossiya. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.

För lokal telefoni kan turkmenska SIM-kort (utan roaming) köpas av Altyn Asyr, det statliga mobilföretaget. Passidentifikation erfordras vid köp.

Försäkringsskydd

Inför resa i Turkmenistan rekommenderas resenärer att teckna en heltäckande reseförsäkring. Vid osäkerhet gällande vilken typ av försäkring man behöver, bör man kontakta närmaste turkmenska ambassad för att ta reda på vad som krävs för att som utländsk medborgare få sjukvård i landet.

Vidare rekommenderas en kontakt med det egna försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot det aktuella landet. Efter samråd med försäkringsbolaget teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Användningen av kreditkort och resecheckar är begränsad. Det gäller i synnerhet på landsbygden. Bankomater börjar förekomma i Asjgabat men varierande i andra större städer. VISA-kort är mer accepterade. För växling till kontanter finns officiellt certifierade växlingskontor som bör användas.

Ambassaden & konsulat