Europarådet den 2-6 oktober 2017

MR-kommissarien Muižnieks besökte Sverige: situationen för asylsökande, migranter och funktionshindrade stod särskilt på agendan. GS Jagland uttryckte oro över övergrepp mot HBTQ-personer i Azerbajdzjan och Danmarks statsminister uttalade sig om det kommande ordförandeskapet i Europarådet. PACE:s ordförande, Pedro Agramunt, avgick strax innan höstsessionen inleddes och Ukrainas utrikesminister besökte i förra veckan GS Jagland för att diskutera den omdiskuterade nya utbildningslagen. Dessutom har Europarådet antagit en ny rekommendation om jämställdhet i filmindustrin och Nigeria samt Cap Verde har anslutit sig till Budapestkonventionen.  

MR-kommissarien Nils Muižnieks
Muižnieks besökte i veckan Sverige, och gjorde följande pressmeddelande. Situationen för asylsökande och migranter togs upp, särskilt i förhållande till de införda restriktionerna rörande familjeåterförening. I takt med att antalet nyanlända ensamkommande barn minskat bör stödet stärkas. Förhållandena kring mottagandet vid varje återsändande av barn bör säkerställas anser Muižnieks. Muižnieks anser även att konsekvenserna av reduceringen av personlig assistans till funktionshindrade bör granskas. På besök i Malmö uppmärksammar Muižnieks den positiva roll som kommunala myndigheter i Sverige spelar i skyddet av mänskliga rättigheter och bekämpande av våldsam radikalisering och terrorism. I en intervju tar Muznieks särskilt upp den svenska asylmottagningen. Rapport jämte rekommendationer från besöket följer.

GS Jagland
Azerbajdzjan – GS Jaglands talesperson har uttryckt oro över massarresteringar och grov tortyr av HBTQ-personer av azerbajdzjanska myndigheter som
rapporterats om i media.

 PACE
 
Den Parlamentarsiska församlingen (PACE) möts för sin höstsession den 9-13 oktober. I helgen aviserade president Pedro Agramunt sin avgång, varvid äldste vice-presidenten Sir Robert Gale tar över i avvaktan på nyval till posten. Agendan innefattar besök av Tjeckiens och Ukrainas presidenter, frågestund med GS Jagland, diskussion med OECD:s generalsekreterare, parlamentsvalet i Albanien, MR-och demokratisituationen i Azerbajdzjan.

 Den 12:e oktober äger på PACE:s initiativ rum ett gemensamt möte mellan PACE och Ministerkommittén för att diskutera behovet av konsultation alternativt framtagande av gemensamma regler rörande representation och rösträtt vid dessa Europarådets två högsta organ. Även förslaget om ett nytt toppmöte för Europarådet under 2019 samt ändrade regler om proceduren för tillsättning av ny generalsekreteraren aktualiseras vid mötet, som dock endast har en rådgivande karaktär.

Danmark
Danskt ordförandeskap i ministerkommittén – Från november 2017 till maj 2018 är Danmark ordförande i Europarådets ministerkommitté. I statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsförklaring vid Folketingets öppnande den 3 oktober ingick i avsnittet om EU- och utrikespolitiken även en del om Danmarks ordförandeskap i Europarådet och om ambitionen att reformera Europadomstolen.

 Ukraina
 
Utbildningslag – Ukraina har sänt sin utbildningslag till Venedigkommissionen för ett expertyttrande. Den 6 oktober besökte även UA:s utbildningsminister Europarådet för sammanträffande med GS Jagland och Europarådets experter på utbildning och skydd för minoritetsspråk.

 Eurimages
 
Jämställdhet i filmindustrin - Europarådet har publicerat en rekommendation för att få bukt med ojämställdheten i branschen för audiovisuell media. Rekommendationerna innefattar åtgärder för att öka jämställdheten, bl.a. genom finansiering, lön och tillträde till höga positioner inom branschen.

Cyberbrottskonventionen och nytt protokoll om ”molnet”
Parterna till Europarådets Cyberbrottskonvention har beslutat att inbjuda Nigeria och Cape Verde att bli parter. Konventionen från 2001 har nu ratificerats av 55 stater och 15 andra stater har undertecknat den eller inbjudits att tillträda. USA har nyligen bidragit med USD 0,5  miljoner för Europarådsprojekt inom detta område, varvid USA:s bidrag sedan 2014 nu uppgår till USD 1,5 miljoner.

I nyhetsbrev rapporteras om ett första möte i Strasbourg den 19-20 september för att ta fram ett nytt protokoll till konventionen ägnat att kunna ge tillgång för brottsbekämpande myndigheter åt elektronisk bevisning i ”molnet ”. Många länder deltog i denna övning.

 Europadomstolen och mål från DH-möten
Navalny  - Internationell media har rapporterat att den ryske oppositionspolitikern Alexei Navalny återigen fängslats för upprepade otillåtna offentliga tillställningar. Inte sällan refereras till ministerkommitténs senaste uppmaning till RF att undanröja förbudet för Navalny att ställa upp i val. The Financial Times skriver att Navalny under året rest runt i RF och kampanjat i syfte att tvinga Kreml att låta honom ställa upp i valet.

Ilgar Mammadov – I medier rapporteras att den sedan fyra år tillbaka frihetsberövade oppositionspolitikern Ilgar Mammadov genom sin advokat uttalat att de azeriska myndigheternas påstådda reformer av den azeriska strafflagen inte innebär att AZ implementerar Europadomstolens dom avseende honom. I rapporteringen nämns ministerkommitténs senaste beslut att ta fram en interimistisk resolution för att formellt notifiera AZ om artikel 46.4 av EKMR, såvida inte ”tangible progress be made in ensuring the applicant’s release”.