Om Rumänien

Här presenteras grundläggande fakta om Rumänien. Informationen är senast uppdaterad i november 2017.

Basfakta

 

Officiellt namn:

Rumänien, România 

Huvudstad:

Bukarest, Bucureşti

Språk:

Rumänska 85,4% (officiellt språk), ungerska 6,3%, romani 1,2% (2011)

Yta:

238 391 km² (drygt halva Sveriges yta)

Folkmängd:

19 710 000 invånare (2016)

Födelsetal:

9 födslar per 1000 personer

Religion:

Ortodoxa (rumänsk ortodoxa samt andra underkategorier) 81,9%, protestanter 6,4%, katoliker 4,3%, övriga 0,9% (huvudsakligen muslimer), ateister eller icke-troende 0,2%, ospecificerade 6,3% (2011)

Statsskick:

Republik

Statschef:

Klaus Werner Iohannis, president

Regeringschef:

Mihai Tudose (PSD), premiärminister

Regeringspartier:

Regeringskoalition bestående av Socialdemokratiska partiet (PSD) och Alliansen av liberaler och demokrater (ALDE).  

Parlament:

Tvåkammarsystem bestående av 329 i deputeradekammaren och 136 platser i senaten. Ledamöterna väljs utifrån 43 valkretsar (41st län, Bukarest samt utlandsröster).

 

Partier i parlamentet:             

Parti

Ledamöter i deputeradekammaren

Ledamöter i senaten

PSD
(Socialdemokratiska partiet)

154

67

PNL
(Nationella liberala partiet)

69

30

USR
(Unionen rädda Rumänien)

30

13

UDMR
(Ungerska demokratiska unionen)

21

9

ALDE (Alliansen av liberaler och demokrater)

20

9

PMP (Folkrörelsepartiet)

18

8

Minoritetspartier
(platser reserverade för minoriteter exklusive ungrare)

17

0

 

 

 

Rörelse bland ledamöterna förekommer och vakanser i såväl senaten som i deputeradekammaren kan uppstå.

 

Senaste valen:

Parlamentsval december 2016. Presidentval november 2014.

Kommande val:

Presidentval december 2019. Parlamentsval 2020.

Valuta:

1 RON = 2,11 SEK (januari 2017)

BNP:

187 miljarder USD (2016)

BNP per capita:

9 474 USD (2016)

 

Viktigaste handelspartner (export):

Tyskland 19,8%, Italien 12,5%, Frankrike 6,8%, Ungern 5,4% och Storbritannien 4,4% (2015)

Viktigaste handelspartner (import):

Tyskland 19,8%, Italien 10,9%, Ungern 8%, Frankrike 5,6%, Polen 4,9% (2015)

Viktigaste exportprodukter:

Verkstadsprodukter, elektrisk utrustning, fordon, metaller, textilprodukter, jordbruksprodukter, mineraler, plast och gummi.

Viktigaste importprodukter:

Verkstadsprodukter, elektrisk utrustning, mineralprodukter, metaller, textilprodukter, kemiska produkter, fordon, jordbruksprodukter, plast och gummi.

Sveriges import från Rumänien:

500 miljoner EUR (2015) (maskiner och teknisk utrustning, verkstadsprodukter, fordon och fordonsutrustning, metaller)

Sveriges export till Rumänien:

374 miljoner EUR (december 2014) (fordon och fordonsutrustning, telekomutrustning, verkstadsprodukter)

 

Tillväxt:

4,8% (2016)

Inflation:

-1,42% (juli 2017)

Budgetunderskott:

3,0% (2016)

Statsskuld (netto):

37,6% av BNP (2016)

Bytesbalansunderskott:

2,3% av BNP (2016)

Arbetslöshet:

5,5% (mars 2017)

Ungdomsarbetslöshet (15-24 år):

20,6% (mars 2017)

Energikällor:

Fossila bränslen 40%, vattenkraft 29%, kärnkraft 18%, övriga energikällor 13% (2016)

 

Transparency International/Corruption Perception Index (2016):
Placering 57/176, poäng: 48/100                      
(0 = highly corrupt, 100 = very clean)

Freedom House (2016):
Status: Free, Freedom Rating: 2, Civil Liberties: 2, Political Rights: 2
(1 = best, 7 = worst)

Gini index (2015): 
35
(0 = perfect income equality, 100 = perfect income inequality)

EIGE Gender Equality Index (2015): 
52,4                    
(1 = inequality, 100 = equality)

ILGA Europe (2017):
Placering 35/49, poäng 21% av 100%  
(100% = complete legal protection of human rights)

 

För mer information finns en mer djupgående landrapport till höger under fliken dokument.