Nationellt id-kort

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort på de svenska utlandsmyndigheterna.

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det går även att använda som id-handling i Sverige.

Med det nationella id-kortet ska du kunna resa inom EU-länderna [inklusive Norge och Schweiz], men för säkerhets skull bör du i förväg kontrollera med landet/länderna du ämnar besöka.

Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass.

Avgiften är densamma som för vanligt pass, motsvarande SEK 1 400, och ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.

Navigation

Top