Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn erfordras följande:

Från och med den 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn i Sverige. Den nya lagen har moderniserat och förenklat möjligheterna att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn.

Du hämtar blanketter för att ansöka om namnändringar under respektive avsnitt på Skatteverkets hemsida

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn.4.18e1b10334ebe8bc80004083.html

Läs och följ anvisningarna på blanketterna noggrant.

  • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.
  • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
  • Om du senare ansöker om nytt pass bör du ta med dig ett personbevis från Skatteverket med gjord namnändring. Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte.
  • Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.

 

Navigation

Top