Pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år erfordras följande:

  • Du måste komma personligen till ambassaden. Ambassaden tar emot passansökningar tisdagar och torsdagar mellan kl. 10-12
  • Tidigare pass samt giltig fotolegitimation.

  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.

  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.

  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

  • Intyg om svenskt medborgarskap om detta har erhållits genom naturalisering eller ansökan uppvisas. Du kan beställa intyget på Migrationsverkets hemsida.
  • Svenska medborgare som är födda utomlands och aldrig har varit bosatta i Sverige ska även uppvisa intyg om bibehållande av svenskt medborgarskap. Denna ansökan ska ske till Migrationsverket mellan 18-22 års ålder.

  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta, erläggs kontant vid ansökningstillfället. Försändelsekostnaden till konsulatet betalas av sökanden.


OBS! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top