Pass för barn under 18 år

För pass för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina föräldrar (vårdnadshavare). Ambassaden tar emot passansökningar tisdagar och torsdagar mellan kl. 10-12.

  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

  • Barnets tidigare pass och annan giltig fotolegitimation ska uppvisas.

  • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande uppvisas.

  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.

  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta, erläggs kontant vid ansökningstillfället. Försändelsekostnaden till konsulatet bör betalas av sökanden.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar. 

Navigation

Top