Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

Om ett barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

 • en ansökan om förnamn och efternamn göras
 • ett samordningsnummer beställas

Båda blanketterna finns att få på ambassaden och de skickas in till Skatteverket i Sverige. Blanketten för ansökan finns även att ladda ned från Skatteverkets webbplats:
> Blankett SKV 7750

Obs! Det tar ca 4 månader att få besked.

Ansökningsförfarande:

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina föräldrar (vårdnadshavare).

 • Båda föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

 • Födelsebevis för barnet ska uppvisas.

 

 • Om modern är folkbokförd i Sverige ska en födelsejournal uppvisas.

 • Beslut om barnets namn och samordningsnummer ska medtas.

 • Föräldrarnas vigselbevis ska uppvisas.

 • Vårdnadshavares skriftliga medgivande behövs om bara en förälder kan komma med barnet.

 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.

 • Bevis om svenskt medborgarskap ska uppvisas för sökande som inte är svensk medborgare vid födseln.

 

 • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta, erläggs kontant vid ansökningstillfället.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top