Praktikant till Sveriges ambassad i Buenos Aires vt 2018

Nu söker Sveriges ambassad i Buenos Aires en praktikant för VT 2018. Praktiken omfattar 20 veckor och ger en unik inblick i Sveriges breda förbindelser med Argentina, med allt från Sverigefrämjande till politik, ekonomi och konsulära frågor.  

Uppgifter under praktiken 

Ambassaden har ett stort verksamhetsområde som förutom Argentina även omfattar Uruguay och Paraguay. I ambassadens arbete ingår aktivt handels-, kultur- och Sverigefrämjande, samt rapportering om politik, mänskliga rättigheter och ekonomi. Ambassadens verksamhet omfattar också konsulära ärenden. Praktikanten deltar i ambassadens externa informationsarbete, med fokus på våra digitala kommunikationskanaler.

Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Praktikanten deltar i olika delar av verksamheten och förväntas kunna ta betydande eget ansvar för olika ärenden. Beroende på ambassadens dagordning och praktikantens profil kommer arbetet att fokuseras på vissa uppgifter, exempelvis handels- och kulturfrämjande eller ekonomisk och politisk bevakning.

Din bakgrund och kompetens 

Sökande bör gå en utbildning med internationell inriktning, till exempel inom ramen för studier i statsvetenskap, juridik eller nationalekonomi. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola under praktikperioden. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Arbetet ställer höga krav på skrivförmåga i svenska samt god läs- och hörförståelse i spanska. Att praktisera inom utrikesförvaltningen ställer särskilda krav på säkerhetskontroll.

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.com/buenosaires.

Är du intresserad? 

Vill du veta mer om praktiken, kontakta Andreas Perez Fransius på telefon +54 11 4319 5100

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg (motsv) där antalet poäng m m framgår senast den 2 oktober 2017. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Navigation

Top