Politisk och ekonomisk översikt

Paraguay är en republik bestående av 18 provinser (eller departement), inklusive huvudstadsdistriktet Asunción. Paraguays nuvarande författning antogs 1992 med ett större inslag än tidigare av demokratiska styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter och decentralisering. Departementens guvernörer och församlingar väljs i direkta val, men deras ansvar och inflytande är begränsade.

För en fullständig landöversikt öppna dokumentet till höger.

Navigation

Top