Länkar om Paraguay

Nedan finner du en lista över webbplatser med information om Paraguay på svenska, engelska eller spanska.

Länkar till fler rapporter på svenska om Paraguay:

UD:s webbplats om Latinamerika
www.regeringen.se

Exportrådets webbplats
www.swedishtrade/paraguay

Regeringens webbsida om mänskliga rättigheter i världens länder
www.manskligarattigheter.gov.se

Länkar till information på andra språk om Paraguay:

På spanska:

Paraguays utrikesdepartement har en webbsida med information om Paraguay i allmänhet, information om viseringsregler samt tullinformation etc.
www.mre.gov.py

Paraguays turismsekretariats webbplats med turistinformation
www.senatur.gov.py

På engelska:

USA:s State Departments information om Paraguay (om exempelvis säkerhet)
www.state.gov

CIA:s faktabok med information om Paraguay
www.cia.gov

Tyska utrikesministeriets information (sök på "Paraguay")
www.auswaertiges-amt.de

Länkar till andra myndigheter och organisationer där du kan finna mer information:

Svenska Amnestys länksamling om Paraguay (allmän information samt rapporter om respekten för de mänskliga rättigheterna i Paraguay)
www.amnesty.org

Ambassaden ansvarar inte för ovan nämnda webbsidors innehåll.

Navigation

Top