Ekonomisk och handelspolitisk rapport

Paraguay har under de senaste åren haft en stark ekonomisk tillväxt. Trots att såväl industrin som infrastrukturen har moderniserats återstår dock mycket att göra. Landet har åtnjutit en relativt låg politisk turbulens med undantang för utbytet av f.d. president Fernando Lugo 2012 som avsattes i vad som beskrivs som en kupp. Sedan dess har allmänna val ägt rum och situationen har nu normaliserats.

För en fullständig ekonomisk och handelspolitisk rapport öppna dokumentet till höger.

Navigation

Top